« Psal 44:20 Księga Psalmów 44:21 Psal 44:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(43:23) wszako Bog szukać będzie tych? On wiem wie skrycia sierca.
2.PS.PUŁAWSKI(43:23) wszako Bog będzie tego dobywać? Bo on wie tajemnice sierca.
3.WUJEK.1923(44:22) Izali się Bóg o tem nie będzie pytał? gdyż on wie skrytości serca.
4.GDAŃSKA.1881(44:22) Iazliby się był Bóg o tem nie pytał? gdyż on wie skrytości serca.
5.GDAŃSKA.2017Czyż Bóg by się o tym nie dowiedział? Przecież on zna tajniki serca.
6.PS.BYCZ.1854(44:22) Czyliż-nie Bóg, przeniknąłby-był, tego? wszakże On znającym tajemnice serca.
7.GÖTZE.1937(44:22) Czyżby Bóg tego nie zbadał? Przecież On zna tajemnice serca.
8.CYLKOW(44:22) Czyżby Pan nie dociekł tego, wszak On zna skrytości serca.
9.KRUSZYŃSKI(44:22) czyżby Bóg nie zbadał tego, gdyż On zna skrytości serca?
10.ASZKENAZY (44:22) Wszak to Bóg rozpatrzy, gdyż zna on skrytości serca!
11.SZERUDA(44:22) Czyżby Bóg nie wybadał tego? On bowiem zna skrytości serca.
12.TYSIĄCL.WYD1(43:22) czyżby się o tym Bóg nie dowiedział? Bo zna On tajniki serca.
13.TYSIĄCL.WYD5(44:22) czyżby Bóg tego nie dostrzegł, On, który zna tajniki serca?
14.BRYTYJKA(44:22) Czyżby Bóg tego nie odkrył? Wszak On zna skrytości serca.
15.POZNAŃSKA(44:22) czyżby to mogło ujść przed Bogiem, przed Nim, który zna tajemnice serca?
16.WARSZ.PRASKA(44:22) to czyżby się o tym nie dowiedział Pan Bóg, Ten, który zna tajniki ludzkiego serca?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(44:22) czyżby Bóg nie dowiedział się o tym? Przecież On zna skrytości serca.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(44:22) To czy Bóg by tego nie odkrył? Przecież On zna tajniki ludzkich serc.