« Psal 44:2 Księga Psalmów 44:3 Psal 44:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(43:4) Ani wiem w mieczu swojem są osiedli ziemię a ramię jich nie zbawiło jich, (43:5) ale prawica twoja i ramię twoje, i oświecenie oblicza twego, bo jeś lub był w nich.
2.PS.PUŁAWSKI(43:4) Ani wiem w mieczu swoim osiedli ziemię a ramię jich nie zbawiło je, (43:5) ale prawica twoja i ramię twoje, i oświecenie oblicza twego, bo jeś sie zlubił w nich.
3.WUJEK.1923(44:4) Ani bowiem mieczem swym posiedli ziemię: i ramię ich nie wybawiło ich; ale prawica twoja, i ramię twoje, i oświecenie oblicza twego, żeś je upodobał sobie.
4.GDAŃSKA.1881(44:4) Bo nie przez miecz swój posiedli ziemię, i ramię ich nie wybawiło ich, ale prawica twoja i ramię twoje, a światłość oblicza twego, przeto, żeś ich upodobał sobie.
5.GDAŃSKA.2017Nie zdobyli bowiem ziemi swym mieczem ani ich nie wybawiło własne ramię, lecz twoja prawica i twoje ramię, i światło twego oblicza, bo upodobałeś ich sobie.
6.PS.BYCZ.1854(44:4) Bo, oni, nie z-mieczem-śwym, zajęli kraj, i,-ramię-ich, nie pomogło im; ale prawica-Twa, i-ramię-Twojé, oraz-światłość oblicza-Twego; żeś sobie upodobał-ich.
7.GÖTZE.1937(44:4) Bo nie przez miecz swój objęli w posiadanie ziemię, i nie ramię ich wybawiło ich, ale Twoja prawica, Twoje ramię i światło oblicza Twojego; ponieważ miałeś upodobanie w nich.
8.CYLKOW(44:4) Bo nie mieczem swoim posiedli ziemię, ani ramię ich pomogło im, lecz prawica Twoja, i ramię Twoje; i światło oblicza Twojego, bo upodobałeś ich sobie.
9.KRUSZYŃSKI(44:4) Albowiem nie mieczem posiedli ziemię, i ramię ich nie zbawiło ich, ale prawica Twoja i ramię Twoje, i światłość oblicza Twego, ponieważ upodobałeś sobie w nich.
10.ASZKENAZY (44:4) Że nie mieczem swym posiedli kraj a nie ich ramię ich wspomogło, lecz prawica Twoja i Twoje ramię i światło oblicza Twego, jako żeś je sobie upodobał.
11.SZERUDA(44:4) Bo nie mieczem swoim posiedli ziemię, ani ramię ich pomogło im, lecz prawica Twoja i ramię Twoje oraz światło oblicza Twego, boś ich sobie upodobał.
12.TYSIĄCL.WYD1(43:4) Bo nie zajęli ziemi mocą swego miecza ani własne ramię ich nie ocaliło, lecz prawica i ramię Twoje, i łaskawość Twego oblicza, boś ich umiłował.
13.TYSIĄCL.WYD5(44:4) Bo nie zdobyli kraju swoim mieczem ani ich nie ocaliło własne ramię, lecz prawica i ramię Twoje, i światło Twego oblicza, boś ich umiłował.
14.BRYTYJKA(44:4) Bo nie mieczem swoim zdobyli ziemię Ani ramię ich pomogło im, Lecz prawica twoja i ramię twoje Oraz światło oblicza twego, gdyż ich sobie upodobałeś.
15.POZNAŃSKA(44:4) Bo nie mieczem to swym podbili ziemię, to nie ich własne ramię przyniosło im zwycięstwo, lecz Twoja prawica, Twoje ramię i jasność Twego oblicza - umiłowałeś ich bowiem sobie.
16.WARSZ.PRASKA(44:4) Wzięli tę ziemię nie mieczem ani siłą własnego ramienia; pomogła im Twoja prawica i Twoje ramię oraz światłość Twojego oblicza, albowiem serce Twoje znalazło w nich upodobanie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(44:4) Gdyż nie swym mieczem posiedli ową ziemię, ani ich ramię im nie pomogło; ale Twoja prawica, Twoje ramię i światło Twojego oblicza; bo ich sobie upodobałeś.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(44:4) Bo przecież nie zdobyli ziemi własnym mieczem Ani nie pomogła im siła ich ramion. Dokonała tego Twoja prawica, zaznaczyło się w tym Twoje ramię, Zabłysło nad nimi światło Twojej przychylności - bo tak względem nich zaplanowałeś.