« Psal 44:4 Księga Psalmów 44:5 Psal 44:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(43:7) W tobie nieprzyjaciele nasze rozwiejemy rogiem i w imieniu twojem wzgardzimy wstające na nas.
2.PS.PUŁAWSKI(43:7) W tobie nieprzyjaciele nasze rozwiejemy trąbą i w jimieniu twoim wzgardziemy wstające na nas.
3.WUJEK.1923(44:6) Przez cię nieprzyjacioły nasze rogiem rozrzucimy: a w imię twoje wzgardzimy powstające przeciwko nam.
4.GDAŃSKA.1881(44:6) Przez cię nieprzyjaciół naszych porażaliśmy; w imieniu twojem deptaliśmy powstawających przeciwko nam.
5.GDAŃSKA.2017Dzięki tobie pokonamy naszych wrogów, w twoje imię zdepczemy naszych przeciwników.
6.PS.BYCZ.1854(44:6) Z-Tobąć, wrogów-naszych zwalczymy; w-Imieniu-Twém, zdepcemy przeciwników-naszych.
7.GÖTZE.1937(44:6) Przez Ciebie gnębicieli naszych obalimy; w imieniu Twojem zdepczemy przeciwników naszych.
8.CYLKOW(44:6) Tobą gnębicieli naszych odeprzemy; imieniem Twojém zdepczem przeciwników naszych.
9.KRUSZYŃSKI(44:6) Przez Ciebie nieprzyjaciół naszych rogiem poraziliśmy, w imieniu Twojem podeptaliśmy, co na nas powstali.
10.ASZKENAZY (44:6) Tobą gnębicieli naszych bóść będziemy a imieniem Twem stratujemy nasze wrogi!
11.SZERUDA(44:6) Dzięki Tobie powalimy nieprzyjaciół naszych, dzięki imieniu Twemu zdepczemy przeciwników naszych.
12.TYSIĄCL.WYD1(43:6) Dzięki Tobie wygnaliśmy naszych przeciwników, w imię Twe zdeptaliśmy powstających na nas.
13.TYSIĄCL.WYD5(44:6) Dzięki Tobie nacieramy na naszych wrogów i naszych napastników depczemy w imię Twoje.
14.BRYTYJKA(44:6) Dzięki tobie porazimy nieprzyjaciół naszych, Przez imię twoje zdepczemy przeciwników naszych.
15.POZNAŃSKA(44:6) Z Twoją pomocą natrzemy na naszych wrogów, mocą Imienia Twego zdepczemy tych, którzy przeciw nam powstają.
16.WARSZ.PRASKA(44:6) Dzięki Twej pomocy pokonamy nieprzyjaciół, w Imię Twoje zetrzemy wszystkich naszych wrogów.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(44:6) Tobą odeprzemy naszych gnębicieli; Twoim Imieniem zdepczemy naszych przeciwników.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(44:6) Ty nam dajesz zwycięstwo nad wrogami, Mocą Twego imienia gnieciemy przeciwników.