« Psal 44:5 Księga Psalmów 44:6 Psal 44:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(43:8) Bowiem nie w łęczysko moje będę pwać a miecz moj nie zbawi mie.
2.PS.PUŁAWSKI(43:8) Bowiem nie w łęczyszcze moje bę pwać a miecz moj nie zbawi mie.
3.WUJEK.1923(44:7) Albowiem nie w łuku moim nadzieję mieć będę: a miecz mój nie wybawi mię.
4.GDAŃSKA.1881(44:7) Bom w łuku moim nie ufał, ani miecz mój obronił mię;
5.GDAŃSKA.2017Nie zaufam bowiem mojemu łukowi i nie wybawi mnie mój miecz;
6.PS.BYCZ.1854(44:7) Bo ja, nie w-łuku-mym, ubezbieczam-się; nawet-miecz-mój nie ocali-mię.
7.GÖTZE.1937(44:7) Bo nie polegam na łuku swoim, a miecz mój nie może mnie wybawić.
8.CYLKOW(44:7) Bo nie na łuku moim polegam, ani mnie miecz mój ocali.
9.KRUSZYŃSKI(44:7) Albowiem nie ufam łukowi swemu, i miecz mój nie zbawi mnie.
10.ASZKENAZY (44:7) Bo nie w łuku mym pokładam ufność mą ani wybawi mię mój miecz!
11.SZERUDA(44:7) Bo nie polegam na łuku moim, ani mnie miecz mój obroni.
12.TYSIĄCL.WYD1(43:7) Bo nie zaufałem mojemu łukowi ani mój miecz mnie nie ocalił.
13.TYSIĄCL.WYD5(44:7) Bo nie zaufałem mojemu łukowi ani mój miecz mnie nie ocalił;
14.BRYTYJKA(44:7) Bo nie na łuku moim polegamAni mnie miecz mój nie ocali.
15.POZNAŃSKA(44:7) Bo nie na łuku swoim polegam ani też miecz mój mnie wybawi.
16.WARSZ.PRASKA(44:7) Zaprawdę nie na mój własny łuk liczę i wiem, że nie mój miecz mnie ocali.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(44:7) Bo nie polegam na moim łuku, ani mój miecz mnie nie ocali.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(44:7) Nie polegam bowiem na swym własnym łuku, Nie mój własny miecz mnie ocala.