« Psal 44:6 Księga Psalmów 44:7 Psal 44:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(43:9) Zbawił jeś wiem nas od udręczających nas i nienaźrzących nas osromocił jeś.
2.PS.PUŁAWSKI(43:9) Zbawił wiem jeś nas od męcących nas i nienaźrzące nas usromocił jeś.
3.WUJEK.1923(44:8) Wybawiłeś bowiem nas od trapiących nas, a mające nas w nienawiści zawstydziłeś.
4.GDAŃSKA.1881(44:8) Aleś nas ty wybawiał od nieprzyjaciół naszych, a nienawidzących nas zawstydzałeś.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ty nas wybawiłeś od naszych wrogów i zawstydziłeś tych, którzy nas nienawidzą.
6.PS.BYCZ.1854(44:8) Ale, Ty, oswobadzałeś-nas, od-wrogów-naszych; a,-nienawidzących-nas, zawstydzałeś.
7.GÖTZE.1937(44:8) Lecz Ty wybawiasz nas od gnębicicli naszych i zawstydzasz tych, którzy nas nienawidzą.
8.CYLKOW(44:8) Lecz ty ocalasz nas od gnębicieli naszych, a nieprzyjaciół naszych pohańbiasz.
9.KRUSZYŃSKI(44:8) Ale Tyś nas wybawił od nieprzyjaciół naszych, a nienawidzących nas zawstydziłeś.
10.ASZKENAZY (44:8) Bo Ty wybawisz nas od gnębicieli naszych a tych, co nas mają w nienawiści, Ty je zawstydzisz.
11.SZERUDA(44:8) Ale Ty nas obroniłeś od ciemiężycieli naszych, a nienawidzących nas okryłeś wstydem.
12.TYSIĄCL.WYD1(43:8) Lecz Tyś nas wybawił od przeciwników i zawstydziłeś tych, co nas nienawidzą.
13.TYSIĄCL.WYD5(44:8) lecz Ty nas wybawiłeś od wrogów i zawstydziłeś tych, co nas nienawidzą.
14.BRYTYJKA(44:8) Aleś nas Ty wybawił od nieprzyjaciół naszych, A nienawidzących nas wstydem okryłeś.
15.POZNAŃSKA(44:8) To Ty wybawiasz nas od naszych ciemięzców, okrywasz hańbą tych, którzy nas nienawidzą.
16.WARSZ.PRASKA(44:8) To Ty nas uwolniłeś z rąk naszych oprawców i hańbą okryłeś tych, co nas nienawidzą.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(44:8) Lecz Ty nas ocalasz od naszych gnębicieli, a naszych nieprzyjaciół pohańbisz.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(44:8) To Ty wybawiłeś nas od naszych wrogów I zawstydziłeś tych, którzy nas nienawidzą.