« 1Moj 37:11 1 Księga Mojżeszowa 37:12 1Moj 37:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy bracia jego, pasąc bydło ojca swego, mieszkali w Sychem,
2.GDAŃSKA.1881I odeszli bracia jego, aby paśli trzody ojca swego w Sychem.
3.GDAŃSKA.2017Potem jego bracia odeszli, aby paść trzody swego ojca w Sychem.
4.NEUFELD.1863I poszli bracia jego pasać trzodę ojca swojego w Szechem.
5.CYLKOWI poszli bracia jego pasać trzodę ojca swego w Szechem.
6.KRUSZYŃSKIBracia jego poszli paść owce ojca swego w Sychem.
7.MIESESBracia jego udali się, by paść owce ojca swojego w Sychemie [Szechem].
8.TYSIĄCL.WYD5Kiedy bracia Józefa poszli paść trzody do Sychem,
9.BRYTYJKABracia jego poszli paść trzodę ojca swego do Sychemu.
10.POZNAŃSKARazu pewnego, gdy bracia poszli paść owce ojca do Sychem,
11.WARSZ.PRASKAGdy pewnego razu jego bracia udali się z trzodami swego ojca na pastwiska w okolice Sychem,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jego bracia poszli też paść trzodę swojego ojca w Szechem.
13.EIB.BIBLIA.2016Kiedyś bracia Józefa poszli paść owce swego ojca aż do Sychem.