« 1Moj 37:23 1 Księga Mojżeszowa 37:24 1Moj 37:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wpuścili go do studnie staréj, która nie miała wody.
2.GDAŃSKA.1881A porwawszy go, wrzucili go w studnią, która studnia była czcza, i nie było w niej wody.
3.GDAŃSKA.2017Następnie chwycili go i wrzucili do studni, która była pusta, bez wody.
4.CYLKOWI wzięli go, i wrzucili do dołu; a dół ten był próżny: nie było w nim wody.
5.KRUSZYŃSKIa wziąwszy go, wrzucili go do cysterny; cysterna była próżna, nie było w niej wody.
6.MIESESjego zaś wzięli i wtrącili do dołu, a dół ten był próżny, nie było w nim wody.
7.TYSIĄCL.WYD5I pochwyciwszy go, wrzucili do studni: studnia ta była pusta, bez wody.
8.BRYTYJKApochwycili go i wrzucili go do studni. A studnia ta była wyschnięta, nie było w niej wody.
9.POZNAŃSKANastępnie chwycili go i wrzucili do studni; a była to sucha studnia, bez wody.
10.WARSZ.PRASKAskrępowali go i wrzucili do jednej ze studni. Studnia była pusta, bez wody.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także wzięli go i wrzucili do dołu; a ten dół był pusty, nie było w nim wody.
12.EIB.BIBLIA.2016i wrzucili go do studni. Studnia ta była wyschnięta. Nie było w niej wody.