« 1Moj 37:26 1 Księga Mojżeszowa 37:27 1Moj 37:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lepiéj że go przedamy Ismaelitom, a ręce nasze niech się nie mażą; brat bowiem i ciało nasze jest: i przyzwolili bracia na mowy jego.
2.GDAŃSKA.1881Pójdźcie, a przedajmy go Ismaelitom, a ręka nasza niech nie będzie na nim; brat bowiem nasz, i ciało nasze jest; i usłuchali go bracia jego.
3.GDAŃSKA.2017Chodźcie, sprzedajmy go Izmaelitom, a nie podnośmy na niego naszej ręki, bo to jest nasz brat i nasze ciało. I bracia go usłuchali.
4.NEUFELD.1863Daléjże! sprzedajmy go Jiszmaelitom, ale ręka nasza niech nie będzie na nim, gdyż bratem naszym, ciałem naszém on, i usłuchali bracia jego.
5.CYLKOWPójdźcie, a sprzedajmy go Iszmaelitom, a ręka nasza niech nie będzie na nim; gdyż bratem naszym, ciałem naszém on!" I usłuchali bracia jego.
6.KRUSZYŃSKIPójdźmy, sprzedajmy go Izmaelitom, a niech się, nie podnosi ręka nasza na niego, bo jest bratem naszym, ciałem naszem". Usłuchali go bracia jego,
7.MIESESPójdźcie! sprzedamy go Ismāēlejczykom, ale niech nie spadnie ręka nasza nań, albowiem on rodzonym bratem naszym”. Bracia jego usłuchali go.
8.TYSIĄCL.WYD5Chodźcie, sprzedamy go Izmaelitom! Nie podnośmy ręki na niego, wszak jest on naszym bratem! I usłuchali go bracia.
9.BRYTYJKAChodźcie, sprzedajmy go Ismaelitom. Nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego. I usłuchali go bracia.
10.POZNAŃSKALepiej go sprzedać Ismaelitom, a nasza ręka niech go nie tyka, bo to rodzony nasz brat! I bracia posłuchali go.
11.WARSZ.PRASKAChodźmy raczej i sprzedajmy go Izmaelitom. Nie podnośmy na niego ręki, bo to jednak nasz brat, nasza wspólna krew. I zgodzili się na to pozostali bracia.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Chodźcie, sprzedamy go Iszmaelitom, niech nasza ręka nie będzie na nim, ponieważ jest naszym bratem; on jest naszą cielesną naturą. Zatem jego bracia go usłuchali.
13.EIB.BIBLIA.2016Nie podnośmy na niego ręki. Ostatecznie to nasz brat, nasza krew. Sprzedajmy go Ismaelitom. I bracia go posłuchali.