« 1Moj 37:36 1 Księga Mojżeszowa 38:1 1Moj 38:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tegóż czasu odszedłszy Judas od braciéj swéj, zstąpił do męża Odollamitskiego na imię Hiram.
2.GDAŃSKA.1881I stało się czasu onego, że Judas odszedł od braci swej, i wstąpił do niektórego męża Odolamickiego, którego imię było Chyra.
3.GDAŃSKA.2017W tym czasie Juda odszedł od swoich braci i wstąpił do pewnego mieszkańca Adullam, który miał na imię Chira.
4.NEUFELD.1863I stało się koło tegoż czasu, wydalił się Jehuda z pośród braci swoich i rozbił namioty blizko męża z Adulam, którego imię Chira.
5.CYLKOWI stało się onego czasu, iż odszedł Jehuda od braci swoich, i zaszedł do pewnego Adullamity, imieniem Chira.
6.KRUSZYŃSKIW tym czasie Juda odszedł od braci swoich i przybył do męża Adulamity, imieniem Hira.
7.MIESESOwego czasu działo się, iż Juda odszedł od braci swoich i zaszedł do pewnego Ădullamejczyka, który nazywał się Chira.
8.TYSIĄCL.WYD5W owym czasie Juda opuścił swych braci i wędrując ku dolinie, zaszedł do pewnego mieszkańca miasta Adullam, imieniem Chira.
9.BRYTYJKAW owym czasie odszedł Juda od braci swoich i przyłączył się do męża z Adullam, imieniem Chira.
10.POZNAŃSKAW tym czasie Juda opuścił swych braci, a przyłączył się do pewnego męża w Adullam imieniem Chira.
11.WARSZ.PRASKAPewnego razu Juda odłączył się od braci i udał się ku nizinom do niejakiego Chiry, zamieszkałego w mieście Adullam.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Owego czasu także się stało, że Jehuda odszedł od swoich braci oraz poszedł do Adullamity, imieniem Chira.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym czasie Juda odłączył się od swoich braci. Przystał do niejakiego Adullamity imieniem Chira.