« 1Moj 38:11 1 Księga Mojżeszowa 38:12 1Moj 38:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy minęło wiele dni, umarła córka Suego, żona Judasowa: który po żałobie wziąwszy pocieszenie, szedł do strzygących owce swe, sam i Hiras, owcarz trzody, Odollamita, do Thamnas.
2.GDAŃSKA.1881A gdy minęło wiele dni, umarła córka Suego, żona Judasowa; i pocieszywszy się Judas, szedł do tych, co strzygli owce jego, sam i Chyra, towarzysz jego, Odolamita, do Timnat.
3.GDAŃSKA.2017Po długim czasie umarła córka Szuy, żona Judy. Gdy Juda już pocieszył się, poszedł wraz ze swoim przyjacielem Chirą Adullamitą do Timny, do tych, co strzygli jego owce.
4.NEUFELD.1863Po upływie wielu dni umarła córka Szua żona Jehudah, i pocieszył się Jehudah i poszedł do strzygących owce jego, on i Chirah przyjaciel jego, Adulamejczyk – do Timnah.
5.CYLKOWI upłynęło wiele dni, i umarła córka Szuego, żona Jehudy. A pocieszywszy się Jehuda, poszedł do postrzygaczy owiec swoich, on i Chira, przyjaciel jego, Adullamita - do Thimny.
6.KRUSZYŃSKIUpłynęło wiele dni i umarła córka Szua, żona Judy. Gdy Juda odbył żałobę, wyruszył do strzygących jego owce - do Thimnath - on i przyjaciel jego Hira Adulamita.
7.MIESESDłuższy czas upłynął, a zmarła córka Szui, żona Judy. Gdy Juda pocieszył się, wyszedł do postrzygaczy owiec swoich, on i przyjaciel jego Adullamejczyk Chira, – do Timny.
8.TYSIĄCL.WYD5Po wielu latach umarła żona Judy, córka Szuy. Juda po zakończeniu żałoby udał się wraz ze swym przyjacielem, Adullamitą imieniem Chira, do Timny, gdzie strzyżono jego owce.
9.BRYTYJKAA po upływie wielu dni umarła córka Szuy, żona Judy. Gdy minął czas żałoby, poszedł Juda z przyjacielem swoim Chirą z Adullam do Timny, do tych, którzy strzygli jego owce.
10.POZNAŃSKAPo dłuższym czasie umarła żona Judy, córka Szuy. Kiedy Juda już pocieszył się [po tej stracie], wybrał się raz z Chirą, przyjacielem z Adullam, do Timny, aby pilnować strzygących owce.
11.WARSZ.PRASKAI tak upłynęło wiele lat. Tymczasem zmarła córka Szuy, żona Judy. Kiedy skończył się czas żałoby, wyruszył Juda ze swoim przyjacielem Chirą z Adullam do Timny, gdzie strzyżono jego owce.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Upłynęło wiele dni i umarła córka Szuego, żona Jehudy. A Jehuda pocieszywszy się, poszedł do postrzygaczy swych owiec, do Thimny; on i jego przyjaciel Chira, Adullamita.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITMinął dłuższy czas. Zmarła córka Szuy, żona Judy. Po odbyciu żałoby po niej Juda postanowił wybrać się do Timny, do tych, którzy strzygli jego owce. Miał tam iść razem z Chirą, swoim przyjacielem z Adullam.