« 1Moj 38:16 1 Księga Mojżeszowa 38:17 1Moj 38:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Która gdy odpowiedziała: Co mi dasz, żebyś zażył obcowania mego? Rzekł: Poślęć koziełka z trzód. A gdy zaś ona rzekła: Dopuszczę, czego chcesz, jeźli mi dasz zastawę, aż przyślesz, co obiecujesz:
2.GDAŃSKA.1881I odpowiedział: Poślęć koźlątko z trzody; a ona rzekła: Daszże mi zastaw, aż mi je przyślesz?
3.GDAŃSKA.2017I odpowiedział: Poślę ci koźlątko ze stada. A ona rzekła: Dasz mi zastaw, dopóki nie przyślesz?
4.NEUFELD.1863I rzekł: poślę ci młode koźlę ze stada, i rzekła: jeżeli dasz zastaw aż przyślesz.
5.CYLKOWI rzekł: "Poszlę ci koźlątko z trzody." I rzekła: "Czy dasz zastaw, aż przyszlesz."
6.KRUSZYŃSKIOn rzekł: "Poślę ci koziołka ze stada". Ona mówi: "Jeśli mi dasz zadatek zanim mi przyślesz".
7.MIESESOn rzekł: „Poślę z trzody koźlątko”. A ona odrzekła: „Jeżeli dasz zastaw, aż przyślesz”.
8.TYSIĄCL.WYD5Powiedział: Przyślę ci koźlątko ze stada. Na to ona: Ale dasz jakiś zastaw, dopóki nie przyślesz.
9.BRYTYJKARzekł: Poślę ci koźlątko z trzody. A ona rzekła: Czy dasz zastaw, póki go nie przyślesz?
10.POZNAŃSKAOn odpowiedział: - Przyślę ci koźlę ze stada. Ona odparła: - A czy dasz mi zastaw aż do czasu, gdy mi je przyślesz?
11.WARSZ.PRASKAPrzyślę ci koźlątko z mego stada. Rzekła mu na to: Musisz mi jednak dać coś w zastaw, żebym była pewna, że przyjdziesz.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem powiedział: Poślę ci koźlątko z trzody. Zaś ona powiedziała: A czy dasz zastaw, do czasu aż przyślesz?
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPoślę ci za to małą kózkę ze stada - obiecał. Ona na to: Dobrze. Lecz zanim poślesz kózkę, musisz mi dać coś w zastaw.