« 1Moj 38:17 1 Księga Mojżeszowa 38:18 1Moj 38:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rzekł Judas: Co chcesz, żebym ci dał w zastawie? Odpowiedziała: Pierścień twój, i manellę, i laskę, którą, w ręce trzymasz. Na jedno tedy, że z ciebie niewiasta poczęła.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł: Cóż ci mam dać w zastaw? A ona odpowiedziała: Pierścień twój, i chustkę twoję, i laskę twoję, którą masz w ręce swej. Tedy jej dał, i wszedł do niej; a poczęła z niego.
3.GDAŃSKA.2017I powiedział: Cóż mam ci dać w zastaw? A ona odpowiedziała: Twój pierścień, twój sznur i twoją laskę, którą masz w ręce. Dał jej więc i obcował z nią; a ona poczęła z niego.
4.NEUFELD.1863I rzekł: jakiż zastaw to, który mam ci dać? i rzekła: pieczątkę swoją, taśmę swoją, i laskę swoją, którą masz w ręku swoim i dał jéj i poszedł do niéj i poczęła z niego.
5.CYLKOWI rzekł: "Jakiż zastaw ci mam dać?" I odpowiedziała: "Pieczątkę twoję, sznur twój, i laskę, co w ręku twoim." I dał jej, i poszedł do niej; i poczęła z niego.
6.KRUSZYŃSKIOn rzekł: "Jaki zadatek mam ci dać?". Ona mówi: "Swój pierścień, swój pas i swoją laskę, którą masz w ręku". Dał jej, wszedł do niej i poczęła od niego.
7.MIESESOn zaś rzekł: „Jaki zastaw mam dać tobie?” Ona odrzekła: „Pieczęć twoją, chustkę twoją i laskę twoją, która w ręku twojem”. On dał jej i przystąpił do niej, a ona poczęła od niego.
8.TYSIĄCL.WYD5Zapytał: Jaki mam ci dać zastaw? Rzekła: Twój sygnet z pieczęcią, sznur i laskę, którą masz w ręku. Dał jej więc, aby się zbliżyć do niej; ona zaś stała się za jego sprawą brzemienna.
9.BRYTYJKARzekł: Co ci mam dać w zastaw? A ona powiedziała: Swoją pieczęć, swój sznur i swoją laskę, którą masz w ręku. Wtedy dał jej i obcował z nią. A ona poczęła z niego.
10.POZNAŃSKAZapytał wówczas: - Jaki zastaw mam ci dać? A ona odrzekła: - Sygnet twój, naszyjnik i laskę, którą trzymasz w ręce. Dał jej, a następnie współżył z nią; i poczęła z nim.
11.WARSZ.PRASKAWtedy on zapytał: A cóż mam ci dać w zastaw? A ona na to: Daj mi twój pierścień z pieczęcią oraz sznur i laskę, którą masz w ręku. I dał jej to wszystko. Potem zbliżył się do niej, a ona stała się brzemienna.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc powiedział: Jaki ci mam dać zastaw? A ona odpowiedziała: Twoją pieczątkę, twój sznur i laskę, która jest w twojej ręce. Zatem jej dał, poszedł do niej, i z niego poczęła.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJaki zastaw by cię zadowolił? - zapytał. Pieczęć, sznur oraz laska, którą trzymasz w ręku - powiedziała. Dał jej więc, czego sobie życzyła, zbliżył się do niej, a ona poczęła.