« 1Moj 38:26 1 Księga Mojżeszowa 38:27 1Moj 38:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(38:27a) A gdy przychodził czas porodzenia, ukazały się bliźnięta w żywocie:
2.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy przyszedł czas rodzenia jej, oto bliźnięta były w żywocie jej.
3.GDAŃSKA.2017Gdy nadszedł czas jej porodu, okazało się, że w jej łonie bliźnięta.
4.NEUFELD.1863I stało się w czasie jéj porodu a otóż bliźnięta w jéj łonie.
5.CYLKOWI okazało się w czasie porodu jej, a oto - bliźnięta w jej łonie.
6.KRUSZYŃSKIW czasie jej porodu, oto okazało się, że bliźnięta są w jej łonie.
7.MIESESW czasie porodu jej okazało się, iż oto są bliźnięta w łonie jej.
8.TYSIĄCL.WYD5A gdy nadszedł czas jej porodu, okazało się, że będzie miała bliźnięta.
9.BRYTYJKAGdy zbliżył się czas jej porodu, okazało się, że w łonie jej były bliźnięta.
10.POZNAŃSKAA gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że będzie miała bliźnięta.
11.WARSZ.PRASKAKiedy nadszedł czas porodu, okazało się, że [Tamar] nosi w swym łonie bliźnięta.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale w czasie jej porodu okazało się, że oto w jej łonie są bliźnięta.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITW czasie porodu okazało się, że w łonie Tamar są bliźnięta!