« 1Moj 38:28 1 Księga Mojżeszowa 38:29 1Moj 38:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale gdy on zaś wciągnął rękę, wyszedł drugi: i rzekła niewiasta: Czemu przerwana jest dla ciebie przegroda? i z téj przyczyny nazwano imię jego Phares.
2.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy zasię wciągnęło rękę swoję, oto, wyszedł brat jego; i rzekła: Czemuś przerwał? na tobie niech będzie rozerwanie; i nazwała imię jego Fares.
3.GDAŃSKA.2017Gdy on cofnął swoją rękę, oto wyszedł jego brat i powiedziała: Jak się przedarłeś? Na tobie niech będzie rozerwanie. I nadała mu imię Peres.
4.NEUFELD.1863I stało się gdy wciągnął rękę swoją, a otóż wyszedł brat jego i rzekła: czegóż się wyłamujesz? twoją winą ten wyłom; i nazwano imię jego Perec.
5.CYLKOWLecz gdy wciągnął rękę swoję, a oto wyszedł brat jego, i rzekła: "Cóż to, przełamałeś sobie ten przełom?" I nazwano imię jego: Perec.
6.KRUSZYŃSKIGdy odsunęła jego rękę, a oto wyszedł brat jego. I rzekła akuszerka: "Jakże przerwałeś sobie tę przegrodę?" I dała mu imię Phares.
7.MIESESAtoli działo się, iż – skoro wciągnął rękę swoją – wyszedł jego brat, a ona rzekła: „Czemu rozparłeś [paracta] się tak bardzo?” Więc nazwano jego: „Perec”.
8.TYSIĄCL.WYD5Ale cofnęło ono rączkę i wyszedł z łona jego brat. Wtedy [położna] powiedziała: Dlaczego przedarłeś się przez to przejście? Dano mu więc imię Peres.
9.BRYTYJKALecz zdarzyło się, że ono cofnęło rączkę swoją, i wyszedł z łona brat jego. Wtedy rzekła: Jakżeś to sobie utorował przejście! I nazwano imię jego Peres.
10.POZNAŃSKAAle on cofnął rączkę - i urodził się jego brat. Rzekła wtedy: - Dla siebie zrobiłeś to przejście! Dano mu więc imię Perec.
11.WARSZ.PRASKAAle w tym momencie dziecko [mające się już urodzić] cofnęło rączkę i jako pierwszy ukazał się jego brat. Powiedziała więc położna: Dlaczego przebiłeś się przez przejście? Dlatego dano mu na imię Peres [to znaczy: przejście].
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz gdy wyciągnął swoją rękę, oto wyszedł jego brat, więc powiedziała: Cóż to, przełamałeś sobie ten przełom? Zatem jego imię nazwano Perec.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz bliźniak cofnął rączkę i wyszedł jego brat! Jakżeś ty sobie utorował drogę? - zawołała położna. Nadano mu więc imię Peres.