« 1Moj 38:6 1 Księga Mojżeszowa 38:7 1Moj 38:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Her był pierworodny Judy, złośliwy przed oblicznością Pańską: i od niego zabit jest.
2.GDAŃSKA.1881I był Her, pierworodny Judasów, zły w oczach Pańskich, i zabił go Pan.
3.GDAŃSKA.2017A Er, pierworodny Judy, był zły w oczach PANA, więc PAN go zabił.
4.NEUFELD.1863A był Er pierworodny Jehudah niemiłym w oczach Wiekuistego i zabił go Wiekuisty.
5.CYLKOWA był Er, pierworodny Jehudy, zły w oczach Wiekuistego, i uśmiercił go Wiekuisty.
6.KRUSZYŃSKIHer, pierworodny Judy, był zły wobec Boga i Bóg spuścił nań śmierć.
7.MIESESAle Er, pierworodny Judy, nie podobał się Wiekuistemu, więc uśmiercił go Wiekuisty.
8.TYSIĄCL.WYD5Ponieważ Er, pierworodny syn Judy, był w oczach Pana zły, Pan zesłał na niego śmierć.
9.BRYTYJKALecz Er, pierworodny Judy, czynił zło przed Panem i dlatego Pan pozbawił go życia.
10.POZNAŃSKAAle w oczach Jahwe ten Er, pierworodny Judy, okazał się złym i Jahwe pozbawił go życia.
11.WARSZ.PRASKAPonieważ jednak Er, pierworodny syn Judy, sprzeniewierzył się Jahwe, został ukarany przez Niego śmiercią.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale pierworodny Jehudy Er, był zły w oczach WIEKUISTEGO, więc WIEKUISTY go uśmiercił.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITEr jednak, pierworodny Judy, był w oczach PANA niegodziwy. Dlatego PAN go uśmiercił.