« 1Moj 38:8 1 Księga Mojżeszowa 38:9 1Moj 38:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923On widząc, że się nie jemu synowie rodzić mieli, gdy wchodził do żony brata swego, wypuszczał nasienie na ziemię, aby się dzieci imieniem brata jego nie rodziły.
2.GDAŃSKA.1881Lecz wiedząc Onan, iż to potomstwo nie jemu być miało, gdy wchodził do żony brata swego, tracił z siebie nasienie na ziemię, aby nie wzbudził potomstwa bratu swemu.
3.GDAŃSKA.2017Lecz Onan wiedział, że to potomstwo nie miało być jego; gdy obcował z żoną swego brata, wyrzucał swoje nasienie na ziemię, aby nie wzbudzić potomstwa swemu bratu.
4.NEUFELD.1863I wiedział Onan że nie jego będzie to nasienie, i stało się ile razy poszedł do żony brata swojego, zmarnował je na ziemię, aby nie dać nasienia bratu swojemu.
5.CYLKOWLecz wiedział Onan, iż nie jego będzie to nasienie; i bywało, ile razy wchodził do żony brata swojego, marnował je na ziemię, aby nie dać potomstwa bratu swojemu.
6.KRUSZYŃSKIOnan wiedział, że to potomstwo nie będzie dla niego, przeto gdy wchodził do żony swego brata, psuł się na ziemię, byleby tylko nie dać potomstwa bratu swemu.
7.MIESESOnan wiedział, iż nie do niego należeć będzie to potomstwo, więc działo się, iż, gdy przystępował do żony brata swojego, marnował na ziemię, ażeby nie dawać potomstwa brata swojemu.
8.TYSIĄCL.WYD5Onan, wiedząc, że potomstwo nie będzie jego, ilekroć zbliżał się do żony swego brata, unikał zapłodnienia, aby nie dać potomstwa swemu bratu.
9.BRYTYJKALecz Onan, wiedząc, że to potomstwo nie będzie należało do niego, ilekroć obcował z żoną brata swego, niszczył nasienie swoje, wylewając je na ziemię, aby nie wzbudzić potomstwa bratu swemu.
10.POZNAŃSKAOnan wiedział jednak, że do niego nie będzie należało to potomstwo. Ilekroć więc współżył z żoną swego brata, czynił źle [zrzucając nasienie] na ziemię, ażeby nie dać bratu potomstwa.
11.WARSZ.PRASKAAle on wiedział, że takie potomstwo nigdy nie będzie należeć do niego. Dlatego też, ilekroć zbliżał się do żony swego brata, starał się jej nie zapłodnić, żeby ostatecznie nie dać swemu bratu potomstwa.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz Onan wiedział, że nie będzie to jego nasienie; i bywało, że ile razy wchodził do żony swojego brata, marnował je na ziemię, by nie dać potomstwu swojemu bratu.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITOnan, świadomy, że potomstwo to nie będzie należało do niego, nie chciał jednak tego uczynić. Ilekroć współżył z żoną swego brata, kończył stosunek poza jej łonem, tak że Tamar nie mogła zajść w ciążę.