« Jer 36:32 Księga Jeremiasza 37:1 Jer 37:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I królował król Sedecyasz, syn Jozyaszów, miasto Jechoniasza, syna Joakimowego, którego postanowił królem Nabuchodonozor, król Babiloński, w ziemi Judzkiéj.
2.GDAŃSKA.1881Potem królował król Sedekijasz, syn Jozyjaszowy, miasto Chonijasza, syna Joakimowego, którego Nabuchodonozor, król Babiloński, w ziemi Judzkiej królem postanowił.
3.GDAŃSKA.2017Potem królował król Sedekiasz, syn Jozjasza, w miejsce Choniasza, syna Joakima, którego Nabuchodonozor, król Babilonu, ustanowił królem w ziemi Judy.
4.CYLKOWI panował jako król Cydkjasz, syn Jozjasza, miasto Konji, syna Jehojakima, którego ustanowił królem Nebukadrecar, król Babelu, w ziemi judzkiej.
5.KRUSZYŃSKIKról Sedecjasz, syn Jozjasza, panował na miejsce Jechonjasza, syna Jehojakima; Nebukadreccar, król babiloński, ustanowił go królem w ziemi judzkiej.
6.TYSIĄCL.WYD1Sedecjasz, syn Jozjasza, panował w miejsce Koniahu, syna Jehojakima; Nabuchodonozor, król babiloński, ustanowił go królem ziemi judzkiej.
7.TYSIĄCL.WYD5W miejsce Jechoniasza, syna Jojakima, władzę objął Sedecjasz. Królem nad ziemią judzką ustanowił go król babiloński, Nabuchodonozor.
8.BRYTYJKAA po Koniaszu, synu Jojakima, którego Nebukadnesar, król babiloński, ustanowił królem nad ziemią judzką, panował jako król Sedekiasz, syn Jozjasza.
9.POZNAŃSKAPo Konjahu, synu Jojakima, objął panowanie Sedecjasz, syn Jozjasza, którego król babiloński Nebukadnezar wyniósł na tron w kraju judzkim.
10.WARSZ.PRASKAPo Jechoniaszu, synu Jojakima, władzę objął Sedecjasz, syn Jozjasza. Nabuchodonozor, król babiloński, ustanowił go królem judzkim.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Cydkjasz, potomek Jozjasza, panował jako król zamiast Konji, syna Jojakima; w ziemi judzkiej ustanowił go królem Nabukadrecar, król Babelu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNad Judą, zamiast Koniasza, syna Jehojakima, zapanował Sedekiasz, syn Jozjasza. Na tron wprowadził go Nebukadnesar, król Babilonu.