« Jer 37:5 Księga Jeremiasza 37:6 Jer 37:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(37:5) I stało się słowo Pańskie do Jeremiasza proroka, mówiąc:
2.GDAŃSKA.1881I stało się słowo Pańskie do Jeremijasza proroka, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017I słowo PANA doszło do proroka Jeremiasza mówiące:
4.CYLKOWTedy doszło słowo Wiekuistego Jeremjasza, proroka, głosząc:
5.KRUSZYŃSKITedy było słowo Boże do Jeremjasza proroka, głosząc:
6.TYSIĄCL.WYD1Wtedy Jahwe skierował słowo do Jeremiasza proroka:
7.TYSIĄCL.WYD5Prorok zaś Jeremiasz otrzymał następujące słowo Pańskie:
8.BRYTYJKAI doszło proroka Jeremiasza słowo Pana tej treści:
9.POZNAŃSKAWówczas Jahwe tak przemówił do proroka Jeremiasza:
10.WARSZ.PRASKAWtedy Pan tak przemówił do proroka Jeremiasza.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy doszło Jeremjasza, proroka, słowo WIEKUISTEGO, głosząc:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW takich okolicznościach PAN skierował do proroka Jeremiasza Słowo tej treści: