« Jer 51:10 Księga Jeremiasza 51:11 Jer 51:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ostrzcie strzały, napełniajcie sajdaki. Wzbudził Pan ducha króla Medskiego, i przeciw Babilonowi myśl jego jest, aby go zatracił; bo pomsta Pańska jest, pomsta kościoła jego.
2.GDAŃSKA.1881Wyostrzcie strzały, sporządżcie tarcze. Wzbudził Pan ducha królów Medskich; bo przeciwko Babilonowi zamysł jego, aby go wytracił, gdyż pomsta Pańska jest pomsta kościoła jego.
3.GDAŃSKA.2017Wyostrzcie strzały, przygotujcie tarcze. PAN wzbudził ducha królów Medii, bo jego zamiar jest przeciwko Babilonowi, aby go zniszczyć. Jest to bowiem pomsta PANA, pomsta za jego świątynię.
4.CYLKOWWyostrzcie strzały, napełniajcie sajdaki! Rozbudził Wiekuisty ducha królów Madaju, bo przeciw Babelowi jest zamysł Jego, by go zgładzić. Bo pomsta Wiekuistego to jest, pomsta za przybytek Swój.
5.KRUSZYŃSKIWyostrzcie strzały, napełnijcie sajdaki! Rozbudził Bóg ducha królów Medji; bo myśl Jego o Babelu, aby go zniszczyć, bo ta jest pomsta Boża, pomsta za świątynię Jego.
6.TYSIĄCL.WYD1Strzały naostrzone! Pochwyćcie tarcze! Podburzył Jahwe ducha króla Medii, bo zamierzył zniweczyć Babilon. Tak, zemsta to Jahwe, zemsta za Jego świątynię.
7.TYSIĄCL.WYD5Ostrzcie strzały, przygotowujcie tarcze! Pan budzi ducha króla Medii, bo jego zamiarem - zniszczenie Babilonu; jest to pomsta Pana, pomsta za Jego świątynię.
8.BRYTYJKAWyostrzcie strzały, namaśćcie tarcze! Pan pobudził ducha królów medyjskich, gdyż jego plan skierowany jest przeciwko Babilonowi, aby go zniszczyć; taka jest bowiem pomsta Boga, pomsta za jego świątynię.
9.POZNAŃSKAWyostrzcie groty! Napełnijcie kołczany! Jahwe pobudził ducha królów Medii, bo Jego zamiarem jest zniszczyć Babilon. Zaprawdę, pomsta to Jahwe, pomsta za Jego Świątynię.
10.WARSZ.PRASKAOstrzcie strzały i tarcze szykujcie, bo Pan już wzbudził ducha króla Medii, powziął bowiem postanowienie zburzenia Babilonu. Taka jest, zaprawdę, pomsta Pana i odwet za Jego Świątynię.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyostrzcie strzały! Napełniajcie sajdaki! WIEKUISTY rozbudził ducha królów Madaju, gdyż Jego zamysł skierowany jest przeciwko Babelowi, by go zgładzić. To pomsta WIEKUISTEGO, pomsta za Swój Przybytek.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNaostrzcie strzały, napełnijcie kołczany! PAN pobudził ducha królów Medii, bo powziął plan - zniszczyć Babilon, gdyż to czas Jego pomsty, to pomsta za Jego świątynię.