« Jer 51:11 Księga Jeremiasza 51:12 Jer 51:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Na murzech Babilońskich podnieście chorągiew, przyczyńcie straży, wystawcie stróże, nagotujcie zasadzki; bo umyślił Pan i uczyni, cokolwiek mówił przeciw obywatelom Babilońskim.
2.GDAŃSKA.1881Podnieście chorągiew na murach Babilońskich, przyczyńcie straży, postawcie stróżów, nagotujcie zasadzki; bo i umyślił Pan i wykona, co wyrzekł przeciwko obywatelom Babilońskim.
3.GDAŃSKA.2017Podnieście sztandar na murach Babilonu, wzmocnijcie straże, postawcie stróżów, przygotujcie zasadzki. PAN bowiem obmyślił i wykonał to, co wypowiedział przeciwko mieszkańcom Babilonu.
4.CYLKOWPrzeciw murom Babelu podnieście sztandar, wzmocnijcie straż, ustanówcie czaty, szykujcie odwód! Bo tak umyślił Wiekuisty i tak spełni co wyrzekł o mieszkańcach Babelu.
5.KRUSZYŃSKIPodnieście chorągiew przeciwko murom Babilonu, wzmocnijcie straż, postawcie czaty, przygotujcie odwód. Albowiem jak Bóg powziął zamiar, tak wykona to, co wyrzekł przeciwko mieszkańcom Babilonu.
6.TYSIĄCL.WYD1Znak podnieść przeciw murom Babilonu! Wzmocnić zamknięcie! Postawić czaty! Urządzić zasadzkę! Bo Jahwe obmyślił i w czyn wprowadza to, czym zagroził mieszkańcom Babilonu.
7.TYSIĄCL.WYD5Podnieście znak przeciw murom Babilonu, wzmocnijcie straże! Postawcie posterunki, przygotujcie zasadzki! Jak bowiem postanowił Pan, tak wprowadza w czyn to, co ogłosił przeciw mieszkańcom Babilonu.
8.BRYTYJKAPodnieście sztandar przeciwko murom Babilonu, wzmocnijcie straż, postawcie warty, wystawcie czaty, bo jak umyślił Pan, tak spełnia to, co powiedział o mieszkańcach Babilonu!
9.POZNAŃSKAPodnieście sztandar przeciw murom Babelu! Wzmocnijcie straże! Rozstawcie oddziały zwiadowcze! Przygotujcie zasadzki! Bo przecież Jahwe postanowił i spełnia, co zapowiedział mieszkańcom Babelu!
10.WARSZ.PRASKAPodnieście wasz sztandar wysoko w stronę babilońskich murów, straże wzmocnijcie, czujki wystawcie i przygotujcie zasadzki! Pan bowiem powziął już postanowienie i co zamierzył – wypełni; to wszystko, czym Babilonowi zagroził.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podnieście sztandar przeciwko murom Babelu, wzmocnijcie straż, ustanówcie czaty, szykujcie zasadzki! Gdyż co WIEKUISTY zaplanował, co wypowiedział przeciw mieszkańcom Babelu – to spełni.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPodnieście sztandar przeciw murom Babilonu! Wzmocnijcie straże, postawcie warty, stańcie na czatach! PAN czyni to, co postanowił, co zapowiedział mieszkańcom Babilonu, to właśnie teraz spełnia!