« Jer 51:31 Księga Jeremiasza 51:32 Jer 51:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I brody ubieżano, i błota ogniem wypalono, a mężowie waleczni zatrzwożyli się.
2.GDAŃSKA.1881A iż brody ubieżono, i jeziora wypalano ogniem, a mężowie waleczni ustraszeni są.
3.GDAŃSKA.2017Że brody są zajęte, sitowia spalone ogniem, a wojownicy przerażeni.
4.CYLKOWA brody wzięte, a rowy wypalone ogniem, a bojownicy przerażeni.
5.KRUSZYŃSKII przejścia zajęte, rowy ogniem wypalone, a wojacy przerażeni.
6.TYSIĄCL.WYD1że brody są opanowane i wysuszone bagniska, szańce ogniem spalono, a wojownicy stracili odwagę».
7.TYSIĄCL.WYD5że zajęte są brody, umocnienia spalone, a wszyscy wojownicy porażeni strachem.
8.BRYTYJKAŻe brody są obsadzone, bastiony spalone, a wojownicy zdjęci strachem.
9.POZNAŃSKAprzejścia są sforsowane i bastiony [...] ogniem spalone, a wojownicy strwożeni!
10.WARSZ.PRASKAzajęte są już wszystkie na rzekach brody, spalone umocnienia wszystkie, a wszyscy wojownicy złamani na duchu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Brody wzięte, fosy wypalone ogniem, a wojownicy przerażeni.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITże zajęte brody, wypalone sitowia, a wojownicy zdjęci przerażeniem!