« Jer 51:33 Księga Jeremiasza 51:34 Jer 51:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zjadł mię, pożarł mię Ńabuchodonozor, król Babiloński, uczynił mię jako naczynie czcze: połknął mię jako smok, napełnił brzuch swój pieszczotą moją i wygnał mię.
2.GDAŃSKA.1881Pożarł mię, potarł mię Nabuchodonozor, król Babiloński, uczynił mię naczyniem próżnem, połknął mię jako smok, napełnił brzuch swój rozkoszami mojemi, i wygnał mię.
3.GDAŃSKA.2017Pożarł mnie i zmiażdżył Nabuchodonozor, król Babilonu, uczynił mnie pustym naczyniem, połknął mnie jak smok, napełnił swój brzuch moimi rozkoszami i wypędził mnie.
4.CYLKOWPożarł mnie, zgładził mnie Nebukadrecar, król Babelu; postawił mnie jako naczynie wypróżnione, pochłonął mnie jako krokodyl, napełnił żywot swój słodyczami mojemi, wypędził mnie.
5.KRUSZYŃSKIPożarł mnie, zgładził ranie Nebukadreccar, król babiloński; postawił mnie, jako naczynie próżne, pochłonął mnie jako krokodyl, napełnił żywot swój słodyczami; wypędził mnie.
6.TYSIĄCL.WYD1"Nabuchodonozor, król Babelu, pożarł mię, zgładził, odstawił jak próżne naczynie, jak gdyby smok mię pochłonął, napełnił swoje wnętrzności, wypędził mię z mojej rozkoszy.
7.TYSIĄCL.WYD5Pożarł mnie i wyniszczył Nabuchodonozor, król babiloński, następnie porzucił jak puste naczynie. Niby smok mnie pochłonął, wypełnił swe wnętrzności tym, co dawało mi rozkosz, <wypędził mnie>.
8.BRYTYJKAPożarł mnie, zniszczył mnie Nebukadnesar, król babiloński, odstawił mnie jak puste naczynie, pochłonął mnie jak potwór, napełnił mną swój brzuch, wypędził mnie z mojej rozkosznej ziemi,
9.POZNAŃSKAPożerał mnie i wysysał Nebukadnezar, król babiloński, po czym odstawił jak próżne naczynie. Niby smok mnie pochłonął, brzuch swój napełnił, wygnał mnie z raju mojego.
10.WARSZ.PRASKANabuchodonozor, król babiloński, wyniszczył doszczętnie i pożarł, i postawił mnie obok jak puste naczynie. I niczym smok jakiś połknął mnie całego. Swoje wnętrzności napełnił mym szczęściem [mnie zaś daleko wyrzucił].
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pożarł mnie Nabukadrecar, król Babelu mnie zgładził; zostawił mnie jak wypróżnione naczynie, pochłonął mnie jak krokodyl; napełnił swój brzuch moimi słodyczami, a mnie wypędził.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPożarł mnie, schrupał mnie Nebukadnesar, król Babilonu. Odstawił mnie jak pustą miskę, połknął mnie jak smok. Napełnił mną swój brzuch, ograbił z mych rozkoszy!