« Jer 51:36 Księga Jeremiasza 51:37 Jer 51:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie Babilon mogiłami, mieszkaniem smoków, zdumieniem i świstaniem, dlatego że niemasz obywatela.
2.GDAŃSKA.1881I będzie Babilon obrócony w mogiły, w mieszkanie smoków, w zdumienie, i w poświstanie, i będzie bez obywatela.
3.GDAŃSKA.2017I Babilon stanie się rumowiskiem, legowiskiem smoków, zdumieniem i świstaniem, pozbawionym mieszkańców.
4.CYLKOWI będzie Babel rumowiskiem, siedliskiem szakali zgrozą i pośmiewiskiem, bez mieszkańców!
5.KRUSZYŃSKII stanie się Babilon kupą kamieni, siedliskiem szakali, zgrozą i pośmiewiskiem bez mieszkańców.
6.TYSIĄCL.WYD1Babilon się zmienił w stos głazów, w siedlisko szakali, w przedmiot zdumienia i drwiny, bez żadnych mieszkańców.
7.TYSIĄCL.WYD5Babilon stanie się polem gruzów, siedliskiem szakali, przedmiotem zgrozy i drwin, pozbawionym mieszkańców.
8.BRYTYJKAI stanie się Babilon kupą gruzów, siedliskiem szakali, miejscem grozy i gwizdania, bez mieszkańców.
9.POZNAŃSKABabilon stanie się rumowiskiem gruzów, siedliskiem szakali, [miejscem] grozy i szyderstwa, pozbawionym mieszkańców.
10.WARSZ.PRASKABabilon stanie się rumowiskiem, legowiskiem szakali, zgrozą i pośmiewiskiem, odludziem.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Babel będzie rumowiskiem, siedliskiem szakali, zgrozą i pośmiewiskiem bez mieszkańców!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITZamienię Babilon w zwały gruzów, siedlisko szakali, miejsce grozy i pogwizdywania, pozbawione mieszkańców.