« Jer 51:3 Księga Jeremiasza 51:4 Jer 51:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I polęgą pobici w ziemi Chaldejskiéj, i zranieni po krainach jego.
2.GDAŃSKA.1881Niech polegną pobici w ziemi Chaldejskiej, a poprzebijani po ulicach jego.
3.GDAŃSKA.2017Tak padną zabici w ziemi Chaldejczyków i przebici na jego ulicach.
4.CYLKOWNiechaj padną polegli w ziemi Kasdym, a poprzebijani po ulicach jego!
5.KRUSZYŃSKII padną pobici w ziemi Chaldejczyków i przekłuci na ulicach jego.
6.TYSIĄCL.WYD1Zabici w kraju chaldejskim polegną, przeszyci na jego ulicach.
7.TYSIĄCL.WYD5Legną zabici w ziemi chaldejskiej, przebici na jej ulicach.
8.BRYTYJKANiech padną polegli w ziemi chaldejskiej, a ciężko ranni na jego ulicach!
9.POZNAŃSKANiech legną pobici na ziemi chaldejskiej i ranni na jego ulicach.
10.WARSZ.PRASKAPobitymi zasłana ziemia Chaldejczyków, przeszyci mieczami leżą na ulicach.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech polegli padną na ziemi Kasdym, a na jego ulicach – poprzebijani!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech padną od miecza w ziemi chaldejskiej, śmiertelnie ranni niech zalegną ulice!