« Jer 51:41 Księga Jeremiasza 51:42 Jer 51:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wystąpiło morze na Babilon, pokryt jest mnóstwem wałów jego.
2.GDAŃSKA.1881Wystąpi przeciwko Babilonowi morze, mnóstwem wałów jego okryte będzie.
3.GDAŃSKA.2017Wystąpiło morze przeciwko Babilonowi, został przykryty mnóstwem jego fal.
4.CYLKOWWezbrało nad Babelem morze, mnóztwem fal jego pokryty został.
5.KRUSZYŃSKIMorze wystąpiło na Babilon, szumem fal swoich okryło go.
6.TYSIĄCL.WYD1Morze wylało na Babilon, zakrył go nawał jego fal.
7.TYSIĄCL.WYD5Wezbrało na Babilon morze, pokryła go nawałnica bałwanów.
8.BRYTYJKAMorze podeszło pod sam Babilon, przykryło go naporem swoich fal.
9.POZNAŃSKAMorze wezbrało nad Babilonem, zakryła go nawałnica jego odmętów.
10.WARSZ.PRASKAMorze zalało Babilon, całkiem go pokryły wzburzone bałwany.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nad Babelem wezbrało morze, został pokryty mnóstwem jego fal.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPodeszło pod Babilon morze, zalały go fale!