« Jer 51:44 Księga Jeremiasza 51:45 Jer 51:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wynidźcie z pośrodku jego, ludu mój! aby zbawił każdy duszę swoję przed gniewem zapalczywości Pańskiéj.
2.GDAŃSKA.1881Wyjdźcie z pośrodku jego, ludu mój! a wybaw każdy duszę swoję przed gniewem zapalczywości Pańskiej.
3.GDAŃSKA.2017Wyjdźcie spośród niego, mój ludu, i niech każdy ratuje swoją duszę przed zapalczywością gniewu PANA.
4.CYLKOWUchodźcie z pośród niego, ludu mój, a ocalcie każdy życie swoje od zapalczywego gniewu Wiekuistego!
5.KRUSZYŃSKIWyjdźcie z pośrodka niego ludu mój, a niechaj każdy ratuje swoje życie od zapalczywości gniewu Bożego.
6.TYSIĄCL.WYD1Wyjdź, ludu mój, z jego obrębu! Niech każdy ratuje swe życie przed gniewem płonącym Jahwe!
7.TYSIĄCL.WYD5Wyjdź, mój narodzie, spośród niego! Każdy niech ratuje swe życie przed żarem gniewu Pana!
8.BRYTYJKAWyjdź z jego pośrodka, mój ludu, i niech każdy ratuje swoje życie przed żarem gniewu Pana!
9.POZNAŃSKAWychodź z niego, mój ludu! Niech każdy ratuje swe życie przed żarem gniewu Jahwe!
10.WARSZ.PRASKACo prędzej wychodź, mój ludu, z tego miasta! Niech każdy ratuje swe życie przed Pana gniewem płonącym!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uchodźcie spośród niego, Mój ludu, niech każdy ratuje swoje życie przed zapalczywym gniewem WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWyjdź z jego granic, mój ludu! Ratujcie, każdy swoje życie przed żarem gniewu PANA!