« Jer 51:4 Księga Jeremiasza 51:5 Jer 51:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo nie owdowiał Izrael i Juda od Boga swego, od Pana zastępów; lecz ziemia ich pełna jest przestępstwa dla Świętego Izraelowego.
2.GDAŃSKA.1881Bo nie jest opuszczony Izrael i Juda od Boga swego, od Pana zastępów, choć ziemia ich pełna jest przestępstwa przeciwko Świętemu Izraelskiemu.
3.GDAŃSKA.2017Nie są bowiem opuszczone Izrael ani Juda przez swego Boga, PANA zastępów, choć ich ziemia była pełna grzechu przeciwko Świętemu Izraela.
4.CYLKOWBo nie opuszczony Israel i Juda od Boga swego, od Wiekuistego zastępów, dla tego, że ziemia ich pełna była winy wobec Świętego Israela.
5.KRUSZYŃSKIBo nie jest opuszczony Izrael i Juda przez Pana ich, Boga zastępów, a ziemią Chaldejczyków pełna nieprawości wobec Świętego Izraela.
6.TYSIĄCL.WYD1Bo nie owdowiał Izrael ni Juda po Jahwe Zastępów, swym Bogu. Albowiem kraj ich jest pełen przewiny przed Świętym Izraelowym.
7.TYSIĄCL.WYD5Bo nie owdowiał ani Izrael, ani Juda po swoim Bogu, Panu Zastępów. Kraj zaś ich pełen jest winy wobec Świętego Izraela.
8.BRYTYJKAGdyż nie jest Izrael ani Juda opuszczony jak wdowa przez swojego Boga, Pana Zastępów, natomiast ich ziemia pełna jest winy wobec Świętego Izraelskiego.
9.POZNAŃSKA[b] Bo kraj ich pełen występków przeciw Świętemu [Bogu] Izraela. [a] Nie owdowiał bowiem Izrael ani Juda po Bogu swym - Jahwe Zastępów.
10.WARSZ.PRASKANie są wdowcami ni Izrael, ni Juda – przez swego Boga, przez Pana Zastępów nie są opuszczeni. A ziemia Chaldejczyków przepełniona jest zbrodniami przeciwko Świętemu Izraela.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo Israel i Juda nie jest opuszczony przez swego Boga, przez WIEKUISTEGO Zastępów, a ich ziemia była pełna winy wobec Świętego Israela.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITBo nie owdowiał Izrael ani Juda, nie został opuszczony przez swojego Boga, przez PANA Zastępów! Za to ich ziemia jest pełna winy wobec Świętego, Pana Izraela.