« Jer 51:51 Księga Jeremiasza 51:52 Jer 51:53 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż oto dni przychodzą, mówi Pan, i nawiedzę ryciny jego, i po wszystkiéj ziemi jego beczeć będzie zraniony.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż oto dni przychodzą, mówi Pan, że nawiedzę ryte bałwany jego, a po wszystkiej ziemi jego zraniony stękać będzie.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego oto nadchodzą dni, mówi PAN, że nawiedzę jego rzeźbione obrazy, a po całej jego ziemi będą jęczeć jego zranieni.
4.CYLKOWPrzeto oto dni nadchodzą, rzecze Wiekuisty, a nawiedzę posągi jego, a w całym kraju jego jęczeć będą ranni!
5.KRUSZYŃSKIOto dlatego dni nadchodzą, - rzecze Bóg, że nawiedzę jego bałwany, a w całym kraju jego jęczeć będą ranni.
6.TYSIĄCL.WYD1«Dlatego dni oto nadchodzą — wyrocznia Jahwe — że jego bożki nawiedzę, a wszędzie po jego kraju będą jęczeć ranni.
7.TYSIĄCL.WYD5Dlatego oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy ukarzę jego bożki, a w całym kraju będą jęczeć ranni.
8.BRYTYJKADlatego oto dni idą – mówi Pan, gdy nawiedzę jego bałwany, a w całym jego kraju jęczeć będą pobici.
9.POZNAŃSKANadchodzą przeto dni - to wyrok Jahwe - gdy karą nawiedzę jego bożyszcza, a po całym jego kraju jęczeć będą ranni.
10.WARSZ.PRASKADlatego popatrzcie, oto dni nadchodzą – wyrocznia Pana – gdy ześlę karę na wszystkie ich bóstwa, a w całym kraju zaczną jęczeć pobici.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto dlaczego nadchodzą dni – mówi WIEKUISTY, w których nawiedzę jego posągi, a w całym jego kraju będą jęczeć ranni!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego idą dni - oświadcza PAN - gdy nawiedzę jego bóstwa, a w całym jego kraju jęczeć będą ranni.