« Jer 51:57 Księga Jeremiasza 51:58 Jer 51:59 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan zastępów: Mur Babiloński on szeroki podkopaniem podkopany będzie, a bramy jego wysokie ogniem spalone będą, a prace ludzi wniwecz, i narodów na ogień będą i zginą.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan zastępów: Mur Babiloński szeroki do gruntu zburzony będzie, i bramy jego wysokie ogniem spalone będą, a ludzie darmo pracować będą, a narody przy ogniu pomdleją.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN zastępów: Szerokie mury Babilonu będą doszczętnie zniszczone i jego wysokie bramy zostaną spalone ogniem; ludzie będą trudzić się na darmo i narody – przy ogniu, a osłabną.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty zastępów: Mur Babelu, szeroki, zburzonym będzie do szczętu, a bramy jego wysokie w ogniu spłoną, - bo tak "trudzą się ludy o nie, a plemiona dla ognia się nużą!"
5.KRUSZYŃSKITak rzecze Bóg zastępów: Mury Babilonu szerokie zburzone będą do szczętu, a bramy jego wysokie ogniem spłoną. Tak, wysilają się narody napróżno, a ludy trudzą się o korzyść dla ognia!
6.TYSIĄCL.WYD1Tak mówi Jahwe Zastępów: «Mur Babilonu szeroki do gruntu będzie zwalony, a bramy jego wysokie ogniem będą spalone. Tak ludy o marność się dręczą, dla ognia się trudzą narody».
7.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan Zastępów: Potężny mur Babilonu zwali się doszczętnie. Wysokie jego bramy spłoną w ogniu. Na próżno więc trudzą się narody, dla ognia wysilają się ludy.
8.BRYTYJKATak mówi Pan Zastępów: Mury obszernego Babilonu będą doszczętnie zburzone, a jego wysokie bramy ogniem spalone. W ten sposób ludy trudzą się dla marności, a narody mozolą się dla ognia.
9.POZNAŃSKATak mówi Jahwe Zastępów: - Szeroki mur Babilonu będzie zburzony doszczętnie, a jego bramy wysokie zostaną ogniem spalone. (Tak to narody trudzą się o nicość i ludy na [pastwę] ognia daremnie się znoją).
10.WARSZ.PRASKATak oto mówi Pan Zastępów. Potężny mur Babilonu rozsypie się aż do samej ziemi, a wszystkie jego bramy wysokie zostaną spalone. I tak na próżno trudzą się narody, a wysiłki ludów są niszczone ogniem.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY Zastępów: Szeroki mur Babelu będzie zburzony do szczętu, a jego wysokie bramy spłoną w ogniu; daremnie trudzą się o nie ludy, a plemiona omdlewają z powodu ognia.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN Zastępów: Potężne mury Babilonu zostaną doszczętnie zburzone, a jego wysokie bramy spłoną. Tak to trudzą się ludy dla marności, a narody mozolą się dla ognia.