« Jer 51:58 Księga Jeremiasza 51:59 Jer 51:60 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słowo, które rozkazał Jeremiasz prorok Sarajaszowi, synowi Neryasza, syna Maasyaszowego, gdy szedł z Sedecyaszem królem do Babilonu roku czwartego królestwa jego; a Sarajasz był książęciem proroctwa.
2.GDAŃSKA.1881Toć jest słowo, które rozkazał Jeremijasz prorok Sarajaszowi, synowi Neryjasza, syna Maasejaszowego, gdy odszedł od Sedekijasza, króla Judzkiego, do Babilonu, roku czwartego królowania jego; (a Sarajasz był książęciem w Menucha.)
3.GDAŃSKA.2017Słowo, które prorok Jeremiasz polecił Serajaszowi, synowi Neriasza, syna Machsejasza, gdy ten udał się z Sedekiaszem, królem Judy, do Babilonu, w czwartym roku jego królowania. A Serajasz był spokojnym księciem.
4.CYLKOWZlecenie, które dał Jeremjasz, prorok, Seraji, synowi Neryi, syna Machseji, gdy poszedł z Cydkjaszem, królem Judy, do Babelu, czwartego roku jego panowania. Serajah zaś był kwatermistrzem.
5.KRUSZYŃSKIRozkaz, jaki dał prorok Jeremjasz Serajaszowi, synowi Nerjasza, syna Mahsejasza, gdy udał się do Babilonu z Sedecjaszem, królem judzkim, czwartego roku jego panowania. Serajasz był wielkim kwatermistrzem.
6.TYSIĄCL.WYD1Polecenie, które prorok Jeremiasz dał Serajaszowi, synowi Neriasza, syna Machsejasza, gdy ten udawał się do Babilonu z królem judzkim Sedecjaszem w czwartym roku jego panowania; Serajasz zaś był wielkim kwatermistrzem.
7.TYSIĄCL.WYD5Sprawa, jaką zlecił prorok Jeremiasz Serajaszowi, synowi Neriasza, synowi Machsejasza, gdy ten udawał się z królem judzkim, Sedecjaszem, do Babilonu w czwartym roku jego panowania; Serajasz był głównym kwatermistrzem.
8.BRYTYJKASłowo, które zlecił prorok Jeremiasz Serajaszowi, synowi Neriasza, syna Machsejasza, gdy udał się z Sedekiaszem, królem judzkim, do Babilonu w czwartym roku jego panowania. Serajasz był kwatermistrzem.
9.POZNAŃSKAZlecenie, które wydał prorok Jeremiasz Seraj i, synowi Nerijja, wnukowi Machseji, kiedy ten udawał się do Babilonii przy boku króla judzkiego Sedecjasza, w czwartym roku jego panowania; Seraj a zaś był kierownikiem postojów.
10.WARSZ.PRASKAA oto polecenie, które prorok Jeremiasz przekazał Serajaszowi, synowi Neriasza, synowi Machsejasza, kiedy Serajasz – główny kwatermistrz – udawał się z królem judzkim, Sedecjaszem, do Babilonu w czwartym roku jego panowania.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zlecenie, które prorok Jeremjasz dał Serajaszowi, synowi Neryi, syna Machsejasza, gdy z królem Judy – Cydkjaszem, poszedł do Babelu, w czwartym roku jego panowania. Zaś Serajasz był zarządzającym miejscami postoju.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOto sprawa, którą prorok Jeremiasz zlecił Serajaszowi, synowi Nerijasza, wnukowi Machsejasza, gdy ten, wysłany przez Sedekiasza, króla Judy, w czwartym roku jego panowania, udał się do Babilonu. Serajasz był osobą odpowiedzialną za daniny.