« Iza 43:18 Księga Izajasza 43:19 Iza 43:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oto Ja czynię nowe rzeczy, a teraz wznidą, wżdy je poznacie: położę na puszczy drogę a rzeki na bezdrożnem.
2.GDAŃSKA.1881Oto Ja czynię rzecz nową, a zaraz się zjawi; izali tego nie poznacie Nadto sposobię na puszczy drogę, a na pustyni rzeki.
3.GDAŃSKA.2017Oto ja czynię nową rzecz i zaraz się pojawi. Czy nie poznacie tego? Utoruję drogę na pustkowiu i uczynię rzeki na pustyni.
4.CYLKOWOto przygotowuję rzecz nową, już teraz kiełkuje, - alboż nie możecie tego zmiarkować? Tak, utworzę na puszczy drogę, na stepie rzeki.
5.TYSIĄCL.WYD5Oto Ja dokonuję rzeczy nowej; pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu.
6.BRYTYJKAOto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu.
7.POZNAŃSKAOto Ja nowej rzeczy dokonam; już się spełniać zaczyna, czyż nie widzicie? Tak! Utoruję drogę na pustyni i ścieżki pośród stepu.
8.WARSZ.PRASKAOto, co zamierzam teraz znów uczynić. To już się pojawia. Nie widzicie tego? Zaiste, pragnę wytyczyć drogę przez pustynię i szlaki przez bezludne ziemie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto przygotowuję nową rzecz, która już teraz kiełkuje – czyż nie możecie tego poznać? Tak, utworzę drogę na puszczy oraz rzeki na stepie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOto czynię rzecz nową - już kiełkuje, czy o niej nie wiecie? Tak, przygotowuję drogę na pustyni, rzeki na pustkowiu.