« Iza 43:3 Księga Izajasza 43:4 Iza 43:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Odtąd jakoś się stał czci godnym w oczach moich i chwalebnym, Jam cię umiłował, i dam ludzie za cię, i narody za duszę twoje.
2.GDAŃSKA.1881Zaraz jakoś drogim uczyniony przed oczyma memi, jesteś uwielbionym, a Jam cię umiłował; przetoż dałem ludzi za cię, i narody za żywot twój.
3.GDAŃSKA.2017Ponieważ jesteś w moich oczach drogi, jesteś uwielbiony, a ja cię umiłowałem – dlatego dałem ludzi za ciebie i narody za twoje życie.
4.CYLKOWPrzeto, żeś drogim w oczach Moich, cenionym, i żem cię umiłował, oddaję ludzi miasto ciebie i narody za życie twoje.
5.TYSIĄCL.WYD5Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję, przeto daję ludzi za ciebie i narody za życie twoje.
6.BRYTYJKADlatego że jesteś, w moich oczach drogi, cenny i Ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie.
7.POZNAŃSKAPonieważ drogi jesteś w mych oczach, drogocenny - i Jam cię ukochał - wydaję kraje w zamian za ciebie i ludy za twoje życie!
8.WARSZ.PRASKAZnaczysz bowiem wiele w moich własnych oczach, jesteś mi drogi i kocham cię bardzo. I tak oto ludzi za ciebie oddaję i narody całe za twe życie na okup.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oddaję ludzi zamiast ciebie i narody za twoje życie, dlatego, że jesteś drogim w Moich oczach, cenionym, i że cię umiłowałem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA ponieważ jesteś w moich oczach drogi, cenny - i Ja ciebie kocham, to daję za ciebie ludzi, daję ludy za twoje życie.