« 5Moj 26:19 5 Księga Mojżeszowa 27:1 5Moj 27:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzykazał jest Mojżesz i starszy israelszczy ludu rzekąc: „Ostrzegajcie przykazania wszelkiego, ktoreż ja przykazuję wam dziś.
2.WUJEK.1923I przykazał Mojżesz i starsi Izraela ludowi, mówiąc: Strzeżcie wszystkiego rozkazania, które wam dziś przykazuję.
3.GDAŃSKA.1881Tedy przykazał Mojżesz i starsi Izraelscy ludowi, mówiąc: Strzeżcie wszelkiego przykazania, które ja wam dziś przykazuję.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Mojżesz i starsi Izraela nakazali ludowi: Przestrzegajcie wszystkich przykazań, które wam dziś nakazuję.
5.CYLKOWI nakazał Mojżesz wobec starszych Israela ludowi, i rzekł: przestrzegajcie wszystkich przykazań, które wam przykazuję dzisiaj!
6.KRUSZYŃSKIMojżesz, wraz ze starszymi z Izraela, dał narodowi rozkaz, głosząc: "Zachowajcie wszystkie przykazania, jakie ja dzisiaj wam poleciłem.
7.MIESESWówczas przykazał Mojżesz i starsi [Synów] Izraela ludowi, mówiąc: „Przestrzegać [należy] całego Przykazania, które Ja wam przykazuję dziś.
8.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz razem ze starszymi Izraela wydał taki nakaz: Zachowajcie całe to Prawo, które ja wam dziś ogłaszam.
9.BRYTYJKAMojżesz wraz ze starszymi Izraela nakazał ludowi: Przestrzegaj każdego przykazania, które ja wam dziś nadaję.
10.POZNAŃSKAMojżesz wraz ze starszyzną izraelską wydał ludowi takie polecenie: - Zachowujcie wszystkie nakazy, jakie ja wam dziś podaję.
11.WARSZ.PRASKAMojżesz, razem ze starszymi Izraela, wydał ludowi takie oto polecenie: Zachowujcie dokładnie wszystkie przykazania, które wam dziś daję.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Mojżesz nakazał ludowi, mówiąc wobec starszych Israela: Przestrzegajcie wszystkich przykazań, które wam dzisiaj nakazuję.
13.EIB.BIBLIA.2016Mojżesz wraz ze starszymi Izraela nakazał ludowi: Przestrzegajcie każdego przykazania, które wam dzisiaj nadaję.