« 5Moj 27:10 5 Księga Mojżeszowa 27:11 5Moj 27:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI przykazał jest Mojżesz ludu tego dnia rzekąc:
2.WUJEK.1923I przykazał Mojżesz ludowi dnia onego, mówiąc:
3.GDAŃSKA.1881Tedy przykazał Mojżesz ludowi dnia onego, mówiąc:
4.GDAŃSKA.2017W tym samym dniu Mojżesz nakazał ludowi:
5.CYLKOWI przykazał Mojżesz ludowi dnia tego, i rzekł:
6.KRUSZYŃSKITego samego dnia Mojżesz wydał rozkaz do narodu, oświadczając:
7.MIESESMojżesz udzielił przykazania ludowi dnia owego, mówiąc:
8.TYSIĄCL.WYD5Tego samego dnia wydał Mojżesz ludowi takie polecenie:
9.BRYTYJKAW tym dniu dał Mojżesz ludowi taki rozkaz:
10.POZNAŃSKAW tym dniu Mojżesz wydał ludowi takie polecenie:
11.WARSZ.PRASKAJeszcze tego samego dnia wydał Mojżesz takie oto polecenie całemu ludowi:
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego dnia Mojżesz przykazał ludowi, mówiąc:
13.EIB.BIBLIA.2016I przykazał Mojżesz ludowi w tym dniu: