« 5Moj 27:13 5 Księga Mojżeszowa 27:14 5Moj 27:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI będą wołać słudzy kościelni a rzekąc ku wszem mężom Israhel wysokim ❬głosem❭:
2.WUJEK.1923I będą mówić Lewitowie i rzeką do wszech mężów Izraelskich głosem wyniosłym:
3.GDAŃSKA.1881I oświadczą się Lewitowie, a mówić będą do wszystkich mężów Izraelskich głosem wyniosłym:
4.GDAŃSKA.2017I odezwą się Lewici, i przemówią donośnym głosem do wszystkich mężczyzn Izraela:
5.CYLKOWI ozwą się Lewici i powiedzą do każdego z Israelitów, głosem donośnym:
6.KRUSZYŃSKIA lewici zabiorą głos i rzekną do każdego z Izraela głosem podniesionym,
7.MIESES[Kapłanie]-Lewici [z pokolenia Lewiego] odezwą się i rzekną do wszystkich mężów [Synów] Izraela donośnym głosem:
8.TYSIĄCL.WYD5Lewici zabiorą głos i zawołają do całego Izraela:
9.BRYTYJKAI odezwą się lewici, i będą mówić głosem donośnym do wszystkich mężów izraelskich tak:
10.POZNAŃSKAI odezwą się Lewici wielkim głosem, oznajmiając wszystkim mężom izraelskim:
11.WARSZ.PRASKAWtedy lewici donośnym głosem tak przemówią do wszystkich synów Izraela:
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem odezwą się Lewici i powiedzą donośnym głosem do każdego z Israelitów:
13.EIB.BIBLIA.2016Odezwą się wówczas Lewici i przemówią donośnym głosem do każdej osoby z Izraela: