« 5Moj 27:17 5 Księga Mojżeszowa 27:18 5Moj 27:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzeklęty, ktoż dopuści błędzić ślepemu na drodze”, i rzecze wszystek lud: „Amen”.
2.WUJEK.1923Przeklęty, który czyni, że ślepy błądzi w drodze. I rzecze wszystek lud: Amen.
3.GDAŃSKA.1881Przeklęty, który zwodzi ślepego z drogi, aby błądził; i rzecze wszystek lud Amen.
4.GDAŃSKA.2017Przeklęty, kto sprowadza ślepego z drogi, aby błądził. A cały lud powie: Amen.
5.CYLKOW"Przeklęty, kto zwodzi ślepego z drogi!" I powié wszystek lud: Amen.
6.KRUSZYŃSKIPrzeklęty niechaj będzie, kto da zbłądzić w drodze ślepemu. A cały naród odpowie: Amen!
7.MIESES„Niech przeklętym będzie ten, kto wprowadza w błąd ślepego w drodze”. – Wszystek lud niech rzeknie [nato]: „Amen”!.
8.TYSIĄCL.WYD5Przeklęty, kto sprawia, że niewidomy błądzi na drodze. A cały lud powie: Amen.
9.BRYTYJKAPrzeklęty, kto na drodze wprowadza w błąd ślepego. A cały lud powie: Amen.
10.POZNAŃSKA- Przeklęty, kto wiedzie ślepca fałszywą drogą. A cały lud odpowie: Amen.
11.WARSZ.PRASKANiech będzie przeklęty każdy, kto sprawia, że niewidomy pobłądzi, idąc drogą! A cały lud odpowie: Amen!
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przeklęty każdy, kto zwodzi ślepego z drogi. A cały lud powie: Amen.
13.EIB.BIBLIA.2016Przeklęty, kto na drodze wprowadzi w błąd niedowidzącą osobę. A cały lud potwierdzi: Amen!