« 5Moj 27:25 5 Księga Mojżeszowa 27:26 5Moj 28:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Przeklęty, ktoż nie ostanie w umowie tego prawa ani jego uczynkiem pełni”, i odpowie wszystek lud: „Amen”.
2.WUJEK.1923Przeklęty, kto nie trwa w słowiech zakonu tego, ani ich skutkiem pełni. I rzecze wszystek lud: Amen.
3.GDAŃSKA.1881Przeklęty, kto by nie został przy słowach zakonu tego, aby je czynił; i rzecze wszystek lud Amen.
4.GDAŃSKA.2017Przeklęty, kto nie trwa w wypełnianiu słów tego prawa. A cały lud powie: Amen.
5.CYLKOW"Przeklęty, kto nie dotrzyma słów zakonu tego, aby je spełniał!" I powié wszystek lud: Amen.
6.KRUSZYŃSKIPrzeklęty niechaj będzie, kto nie podtrzymuje słów tego prawa, aby je wypełnić. A cały naród odpowie: Amen!
7.MIESES„Niech przeklętym będzie ten, kto nie będzie dotrzymywał słów [nakazów] Nauki tej [Tory], ażeby je wykonywać”. – Wszystek lud niech rzeknie [nato]: „Amen!”.
8.TYSIĄCL.WYD5Przeklęty, kto nie trzyma się nakazów tego Prawa i nie wypełnia ich. A cały lud powie: Amen.
9.BRYTYJKAPrzeklęty, kto nie dochowa słów tego zakonu, aby je spełnić. A cały lud powie: Amen.
10.POZNAŃSKA- Przeklęty, kto nie utrwala słów tego Prawa przez wypełnianie ich. A cały lud odpowie: Amen.
11.WARSZ.PRASKANiech będzie przeklęty każdy, kto nie zachowuje przepisów tego prawa i nie wprowadza ich w życie! A cały lud odpowie: Amen!
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przeklęty każdy, kto nie dotrzyma słów tego Prawa, by je spełniał. A cały lud powie: Amen.
13.EIB.BIBLIA.2016Przeklęty, kto nie dochowa słów tego Prawa, zamiast je wypełniać. A cały lud potwierdzi: Amen!