« 5Moj 27:4 5 Księga Mojżeszowa 27:5 5Moj 27:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi udziałasz tu ołtarz Panu Bogu swemu z kamienia, jegoż to jest żelazo nie dotkło,
2.WUJEK.1923I zbudujesz tam ołtarz Panu, Bogu twemu, z kamienia, którego się żelazo nie tknęło,
3.GDAŃSKA.1881Tamże zbudujesz ołtarz Panu, Bogu twemu, ołtarz z kamienia; nie będziesz ich ciosał żelazem.
4.GDAŃSKA.2017Tam też zbudujesz ołtarz PANU, swemu Bogu, ołtarz z kamieni. Nie będziesz ich ciosał narzędziem z żelaza.
5.CYLKOWI wzniesiesz tam ofiarnicę Wiekuistemu, Bogu twojemu, ofiarnicę z kamieni; nie podnoś na nie żelaza.
6.KRUSZYŃSKIZbudujesz tam ołtarz dla Jahwe, Boga twego - ołtarz z kamieni, nie podniesiesz nad nimi żelaza.
7.MIESEStam wzniesiesz ołtarz Bogu twojemu Wiekuistemu, ołtarz z kamieni, nad któremi nie będziesz wywijał żelazem, –
8.TYSIĄCL.WYD5I wystawicie tam ołtarz ku czci Pana, Boga swego, ołtarz z kamieni, których nie obrabiało żelazo.
9.BRYTYJKAZbudujesz tam ołtarz Panu, Bogu twemu, ołtarz z kamieni. Nie podniesiesz na nie narzędzia z żelaza.
10.POZNAŃSKATam zbudujesz z kamieni ołtarz dla Jahwe, twego Boga; ołtarz z kamieni nie tkniętych żelazem.
11.WARSZ.PRASKAI zbudujesz tam ołtarz na cześć Jahwe, twojego Boga, ołtarz z kamieni nie tkniętych [przy obróbce] żadnym żelazem.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto wzniesiesz tam ofiarnicę WIEKUISTEMU, twojemu Bogu – ofiarnicę z kamieni; nie podnoś na nie żelaza.
13.EIB.BIBLIA.2016Zbudujecie tam też ołtarz PANU, waszemu Bogu - ołtarz z kamieni. Przy jego wznoszeniu nie użyjecie narzędzi z żelaza.