« 5Moj 27:5 5 Księga Mojżeszowa 27:6 5Moj 27:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi z skala nierownanego ani ugładzonego, i będziesz na niem ofierować obiaty zapalne Panu Bogu twemu,
2.WUJEK.1923A z kamienia nie ciosanego i nie wygładzonego: i ofiarujesz na nim całopalenia Panu, Bogu twemu.
3.GDAŃSKA.1881Z kamienia całego zbudujesz ołtarz Pana, Boga swego, i ofiarować będziesz na nim całopalenia Panu, Bogu twemu.
4.GDAŃSKA.2017Z kamieni nieciosanych zbudujesz ołtarz PANU, swemu Bogu, i na nim będziesz składał całopalenia PANU, swemu Bogu.
5.CYLKOWZ kamieni całych wzniesiesz ofiarnicę Wiekuistego, Boga twojego, i złożysz na niej całopalenia Wiekuistemu, Bogu twojemu.
6.KRUSZYŃSKIZ kamieni surowych zbudujesz ołtarz dla Jahwe, Boga twojego i złożysz na nim ofiary krwawe dla Jahwe, Boga twojego;
7.MIESES[gdyż] z kamieni całych wzniesiesz ołtarz [na cześć] Boga twojego Wiekuistego, – i będziesz na nim składał całopalenia Bogu twojemu Wiekuistemu;
8.TYSIĄCL.WYD5Z kamieni nie ciosanych zbudujecie ten ołtarz dla Pana, Boga swego, i złożycie na nim ofiary całopalne ku czci Pana, Boga swego.
9.BRYTYJKAZ kamieni nie ciosanych zbudujesz ołtarz Panu, Bogu twemu, i złożysz na nim ofiary całopalne Panu, Bogu swemu,
10.POZNAŃSKAZ nie ciosanych kamieni zbudujesz ołtarz dla Jahwe, twego Boga, i na nim będziesz Mu składał dar całopalenia.
11.WARSZ.PRASKAWzniesiesz na cześć Jahwe, twojego Boga, ołtarz z kamieni całkiem surowych. I złożysz na nim ofiarę całopalną na cześć Jahwe, twojego Boga.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ofiarnicę WIEKUISTEGO, twojego Boga, wzniesiesz z całych kamieni oraz złożysz na niej całopalenia WIEKUISTEMU, twojemu Bogu.
13.EIB.BIBLIA.2016Zbudujecie PANU, waszemu Bogu, ołtarz z kamieni nieobrobionych i złożycie na nim PANU, waszemu Bogu, ofiary całopalne.