« Gal 2:10 List do Galatów 2:11 Gal 2:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz gdy Piotr przyszedł do Antyochij wtwarzem się mu sprzeciwił, iż był strofowania godzien.
2.WUJEK.1923A gdy przyszedł Cephas do Antyochii, sprzeciwiłem się mu w twarz, iż był godzien naganienia.
3.RAKOW.NTA gdy przyszedł Piotr do Antyochiey, w twarzem się mu sprzeciwił, iż był naganiony.
4.GDAŃSKA.1881A gdy przyszedł Piotr do Antyjochii, sprzeciwiłem się mu w twarz; i był godzien nagany.
5.GDAŃSKA.2017A gdy Piotr przybył do Antiochii, sprzeciwiłem mu się w twarz, bo był godny nagany.
6.JACZEWSKIGdy zaś Cefas przybył do Antiochii, wręcz mu się oparłem, bo zasłużył na naganę:
7.SYMONA gdy przybył Kefas do Antyochji, sprzeciwiłem się mu wobec wszystkich, gdyż był wart nagany.
8.MARIAWICIA gdy przyszedł Piotr do Antyochii, sprzeciwiłem się mu w twarz: bo był godzien nagany.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy Kefas przybył do Antiochii, sprzeciwiłem mu się w oczy, gdyż był wart nagany.
10.DĄBR.GR.1961A gdy Kefas przybył do Antiochii, sprzeciwiłem mu się w oczy, gdyż był wart nagany.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył.
12.BRYTYJKAA gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym.
13.POZNAŃSKAKiedy jednak Kefas przybył do Antiochii, sprzeciwiłem się mu otwarcie, ponieważ sobie na to zasłużył.
14.WARSZ.PRASKAA kiedy przybył do Antiochii Kefas, wystąpiłem przeciwko niemu całkiem jawnie, ponieważ [rzeczywiście] był w błędzie.
15.KALETAGdy zaś przyszedł Kefas do Antiochii, w twarz mu się_sprzeciwiłem; gdyż godzien_nagany był.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy Piotr przyszedł do Antiochii, przeciwstawiłem mu się w twarz, ponieważ był godzien zarzutów.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy jednak Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się przeciwstawiłem, dlatego że zawinił.
18.TOR.PRZ.A gdy przyszedł Piotr do Antiochii, wystąpiłem przeciwko niemu otwarcie, gdyż był winny.