« Gal 2:12 List do Galatów 2:13 Gal 2:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I pomagali mu (tej) obłudności i inszy Judowie tak iż Barnabas znimi odwiedzion ich obłudnością.
2.WUJEK.1923I pomagali mu zmyślania inni Żydowie, tak, iż téż i Barnabasz był uwiedzion do onego zmyślania.
3.RAKOW.NTI obłudnie się wespół obchodzili z nim i inni Żydowie; także i Barnabas uwiedziony był ich obłudą.
4.GDAŃSKA.1881A wespół z nim obłudnie się obchodzili i drudzy Żydzi, tak że i Barnabasz uwiedziony był tą ich obłudą.
5.GDAŃSKA.2017A razem z nim obłudnie postępowali i inni Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w tę ich obłudę.
6.JACZEWSKIUdawanie to jego mieli za dobre i drudzy żydzi, do tego stopnia, iż i Barnabasz je podzielał;
7.SYMONZa nieszczerem postępowaniem jego poszli też inni żydzi: tak, iż nawet Barnaba dał się pociągnąć ku tejże nieszczerości.
8.MARIAWICIA na to jego udawanie wiele Żydów przyzwalało; także też i Barnaba dał się im uwieść w ono udawanie.
9.DĄBR.WUL.1973Za nieszczerym jego postępowaniem poszli i inni Żydzi, tak że nawet Barnaba dał się wciągnąć w to udawanie.
10.DĄBR.GR.1961Za nieszczerym jego postępowaniem poszli i inni Żydzi, tak że nawet Barnaba dał się wciągnąć w to udawanie.
11.TYSIĄCL.WYD5To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, tak że wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę.
12.BRYTYJKAA wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi, tak że i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę.
13.POZNAŃSKAPodobnie też zaczęli postępować pozostali Żydzi. Nawet Barnaba nie oparł się temu.
14.WARSZ.PRASKAJego obłudne postępowanie poczęli z czasem naśladować także pozostali Żydzi. W końcu nawet Barnaba dał się wciągnąć w to udawanie.
15.KALETAA wespół_obłudnie_się_obchodzili [z] nim i inni Żydzi wszyscy, tak_że i Barnabasz uwiedziony_był ich obłudą.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A razem z nim udawali też inni Żydzi; tak, że i Barnabasz dał się im uwieść ich obłudą.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW tej dwulicowości dołączyli do niego również inni Żydzi. Nawet Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę.
18.TOR.PRZ.A razem z nim obłudni byli i pozostali Żydzi, tak że i Barnaba dał się uwieść ich obłudzie.