« Gal 2:14 List do Galatów 2:15 Gal 2:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574My zprzyrodzenia Judowie, a nie z pogan grzeszni.
2.WUJEK.1923My z narodu Żydowie, a nie z poganów grzesznicy,
3.RAKOW.NTMy z przyrodzenia Żydowie, a nie z Poganów grzesznicy;
4.GDAŃSKA.1881My, którzyśmy z przyrodzenia Żydowie a nie z pogan grzesznicy,
5.GDAŃSKA.2017My, którzy jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan;
6.JACZEWSKIMy z urodzenia jesteśmy żydami a nie poganami,
7.SYMONMy z urodzenia jesteśmy żydzi, a nie grzesznicy z pogan:
8.MARIAWICIMy rodem jesteśmy Żydzi, a nie z Pogan grzeszni.
9.DĄBR.WUL.1973My z urodzenia jesteśmy Żydami, a nie grzesznikami spośród pogan.
10.DĄBR.GR.1961My z urodzenia jesteśmy Żydami, a nie grzesznikami spośród pogan.
11.TYSIĄCL.WYD5My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie pogrążonymi w grzechach poganami.
12.BRYTYJKAMy jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan,
13.POZNAŃSKAMy z urodzenia jesteśmy Żydami, a nie grzesznymi poganami.
14.WARSZ.PRASKAMy sami jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie poganami pogrążonymi w grzechach.
15.KALETAMy [z] przyrodzenia Żydowie, a nie z pogan grzesznicy,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.My jesteśmy Żydzi z natury, a nie ci, którzy błądzą z pogan.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMy jesteśmy rdzennymi Żydami, a nie grzesznymi poganami.
18.TOR.PRZ.2023My jesteśmy z natury Żydami, a nie grzesznikami z pogan.