« Gal 2:1 List do Galatów 2:2 Gal 2:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wstąpiłem wedle objawienia i złożyłem znimi Ewanielion które przepowiadam między narody. Lecz osobno zpoważniejszemi, abym jako nadaremno niebieżał, albo niezbiegał.
2.WUJEK.1923A szedłem wedle objawienia i zniosłem z nimi Ewangelią, którą przepowiadam między pogany, a z osobna z tymi, którzy się zdali być czem, abym snadź nadaremno nie biegł, albo téż nie biegał.
3.RAKOW.NTA wstąpiłem wedle objawienia, i przełożyłem im Ewanielią którą obwoływam między Pogany; a zosobna onym którzy się zdali czym być, nie na próżnoli bieżę, abom bieżał.
4.GDAŃSKA.1881A wstąpiłem według objawienia i przełożyłem im Ewangieliję, którą każę między poganami, a zwłaszcza zacniejszym, bym snać nadaremno nie bieżał, albo przedtem nie biegał.
5.GDAŃSKA.2017A udałem się tam zgodnie z objawieniem i przedstawiłem im ewangelię, którą głoszę wśród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się uznaniem, aby się czasem nie okazało, że biegnę albo biegłem na próżno.
6.JACZEWSKIprzybyłem zaś tam pod wpływem natchnienia Bożego i we względzie opowiadania Ewangelii naradzałem się z najpierwszymi z Chrześcian tamtejszych, by praca moja bezpożyteczną nie była.
7.SYMONA udałem się tam wskutek otrzymanego objawienia: i przedstawiłem im Ewangelję, którą głoszę między poganami: a z osobna tym, którzy są we czci dla swej powagi: aby się snadź nie zdało, że napróżno biegnę lub biegłem w zawody.
8.MARIAWICIA poszedłem tam na skutek objawienia. I rozmówiłem się z nimi co do Ewangelii, którą każę między poganami, a (rozmówiłem się) zwłaszcza z tymi, którzy uważani są za zacniejszych, abym snać napróżno nie biegł, albo przedtem nie biegał.
9.DĄBR.WUL.1973A szedłem na skutek objawienia i przedłożyłem Ewangelię, którą głoszę między poganami z osobna tym, którzy wydawali się znaczniejszymi, abym snadź nie na próżno stawał do zawodów.
10.DĄBR.GR.1961A szedłem z powodu objawienia i przedłożyłem tam Ewangelię, którą głoszę między poganami, z osobna zaś przedkładałem tym, którzy byli znaczniejsi, aby nie na próżno stawać do zawodów.
11.TYSIĄCL.WYD5Udałem się zaś w tę stronę na skutek otrzymanego objawienia. I przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się poważaniem, [by stwierdzili], czy nie biegnę lub nie biegłem na próżno.
12.BRYTYJKAA udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym, ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem.
13.POZNAŃSKAUdałem się tam pod wpływem otrzymanego objawienia i otwarcie wszystkim, a na osobności tym, którzy cieszą się szczególnym poważaniem, przedstawiłem treść ewangelii, którą głoszę pośród pogan. Chciałem bowiem, bym przypadkiem - czy to teraz, czy kiedy indziej - nie biegł daremnie.
14.WARSZ.PRASKAUdałem się tam zgodnie z poleceniem, które otrzymałem z góry, i [naprzód wobec wszystkich, a potem] osobno tym, którzy posiadali szczególną władzę, przedstawiłem Ewangelię, głoszoną przeze mnie wśród pogan. Chodziło o to, by się przekonać, czy moje zarówno dawne, jak i obecne głoszenie [Ewangelii] jest zgodne [z ich nauczaniem].
15.KALETAWstąpiłem zaś według objawienia i przedłożyłem im Ewangelię, którą każę między poganami, na osobności zaś zacniejszym, [żebym] snać nie na daremno biegł albo pobiegł.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wszedłem z powodu objawienia oraz przedstawiłem im Ewangelię, jaką ogłaszam wśród pogan. Zaś na osobno tym, co cieszą się znaczeniem, abym przypadkiem nie biegł na daremne niż biegł.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITUdałem się tam natomiast w związku z objawieniem. Na osobności, przy osobach bardziej wpływowych, przedstawiłem dobrą nowinę, którą głoszę wśród pogan. Nie chciałem, aby się okazało, że biegnę, lub biegłem, na próżno.
18.TOR.PRZ.A wstąpiłem tam w związku z objawieniem i przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę między poganami, a na osobności tym cieszącym się poważaniem, aby się czasem nie okazało , że biegnę lub biegłem na próżno.