« Gal 2:2 List do Galatów 2:3 Gal 2:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale ani Tytus który (był) zemną, Greczyn będąc, był przymoszon obrzezać się.
2.WUJEK.1923Ale ani Tytus, który zemną był, będąc poganinem, nie był przymuszon obrzezać się.
3.RAKOW.NTAle ani Tytus który ze mną był, Grekiem będąc, był przymuszon obrzezać się.
4.GDAŃSKA.1881Ale ani Tytus, który ze mną był, będąc Grekiem, nie był przymuszony obrzezać się,
5.GDAŃSKA.2017Lecz nawet Tytusa, który był ze mną, nie zmuszono do obrzezania, mimo że był Grekiem;
6.JACZEWSKITytus, towarzysz mój, z pogan pochodzi: nie zmuszałem go przecież by się poddał obrzezaniu,
7.SYMONAle i Tytusa, którego miałem z sobą, choć był on z pogan, do obrzezania nie przymuszano:
8.MARIAWICIAle ani nawet Tytusa, który był ze mną i był Grekiem, nie przymusili obrzezać się,
9.DĄBR.WUL.1973Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był poganinem, nie przymuszano do obrzezania,
10.DĄBR.GR.1961Ale nawet Tytusa, który mi towarzyszył, a był Grekiem, nie przymuszano do obrzezania.
11.TYSIĄCL.WYD5Ale nie zmuszono do poddania się obrzezaniu nawet Tytusa, mego towarzysza, mimo że jest Grekiem.
12.BRYTYJKAAle nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania,
13.POZNAŃSKATymczasem nawet mojego współtowarzysza Tytusa, który był Grekiem, nie zmuszano do obrzezania.
14.WARSZ.PRASKAOtóż okazało się, że nawet nie zmuszano do obrzezania Tytusa, który był Grekiem.
15.KALETAAle ani Tytus, [który był] ze mną, Grekiem będąc, [nie] był_przymuszony obrzezać_się,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale ani Tytus, ten razem ze mną który jest Grekiem, nie został zmuszony dać się obrzezać.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy nawet Tytusa, który był przecież ze mną, nie nakłaniano - jako Greka - do obrzezania.
18.TOR.PRZ.Ale nawet Tytus, który był ze mną, będący Grekiem, nie został zmuszony by dać się obrzezać,