« Gal 2:7 List do Galatów 2:8 Gal 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo kto pomagał Piotrowi do Apostolstwa obrzezania, pomagał i mnie, między narody.
2.WUJEK.1923(Albowiem ten, który skutecznie robił w Pietrze na Apostolstwo obrzezania, skutecznie robił i we mnie między pogany.)
3.RAKOW.NT(Abowiem ten który się skutecznie pokazał w Pietrze ku Apostolstwu obrzeski, skutecznie się pokazał i we mnie ku Poganom.)
4.GDAŃSKA.1881(Albowiem ten, który był skuteczny przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skuteczny był i we mnie między poganami.)
5.GDAŃSKA.2017(Ten bowiem, który działał skutecznie przez Piotra w sprawowaniu apostolstwa wśród obrzezanych, skutecznie działał i we mnie wśród pogan);
6.JACZEWSKI(boć wiecie, że ten sam, kto wspierał Piotra przy nawracaniu Żydów, wspierał też i mnie przy nawracaniu pogan),
7.SYMON(albowiem ten, który pomagał Piotrowi do pracy apostolskiej między obrzezanymi, pomagał i mnie między poganami)
8.MARIAWICI(bo Ten, Który dopomagał Piotrowi w Apostolstwie między Żydami, dopomagał też mnie między poganami),
9.DĄBR.WUL.1973(ten sam bowiem, który był sprawcą w Piotrze apostolstwa Żydów, sprawił i we mnie «apostolstwo» wśród pogan)
10.DĄBR.GR.1961(ten sam bowiem, który był sprawcą w Piotrze apostolstwa wśród Żydów, sprawił i we mnie [apostolstwo] wśród pogan),
11.TYSIĄCL.WYD5Ten bowiem, który współdziałał z Piotrem w apostołowaniu obrzezanych, współdziałał i ze mną wśród pogan -
12.BRYTYJKABo Ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami –
13.POZNAŃSKATen bowiem, który dał Piotrowi moc sprawowania posłannictwa wśród Żydów, dał ją i mnie wśród pogan -
14.WARSZ.PRASKAbo przecież ten sam [Bóg], który współdziałał z Piotrem apostołującym wśród obrzezanych, współdziałał i ze mną, gdy nauczałem nie obrzezanych –
15.KALETAAlbowiem [ten, który] był_skuteczny [w] Piotrze w apostolstwie [między] obrzezanymi, skuteczny_był i [we] mnie między poganami.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(Ten bowiem, który działał przez Piotra w apostolstwie obrzezanego, także działał przeze mnie dla pogan).
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTen bowiem, który skutecznie użył Piotra, jeśli chodzi o apostolstwo pośród obrzezanych, skutecznie użył mnie w odniesieniu do pogan.
18.TOR.PRZ.Ten bowiem, który przez Piotra działał skutecznie w apostolstwie dla obrzezanych, działał skutecznie i we mnie wobec pogan,