« Gal 2:8 List do Galatów 2:9 Gal 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A (tak) poznawszy łaskę daną mi, Jakob i Kifa i Jan, którzy się zdali być słupami prawice dali mnie i Barnabie społeczności, aby my do narodów, a oni do obrzezania,
2.WUJEK.1923A gdy poznali łaskę, która mi jest dana, Jakób i Cephas i Jan, którzy się zdali być filarami, dali mi i Barnabie prawicę towarzystwa, abyśmy my do poganów, a oni do obrzezania.
3.RAKOW.NTA poznawszy łaskę mnie daną, Jakub, i Kefas, i Jan, którzy się zdali słupami być, prawicę dali mnie i Barnabaszowi społeczności; abyśmy my między Pogany, a oni między obrzezaniem przepowiedali.
4.GDAŃSKA.1881I poznawszy łaskę mnie daną, Jakób i Kiefas, i Jan, którzy się zdadzą być filarami, podali prawicę mnie i Barnabaszowi na towarzystwo, abyśmy my między poganami, a oni między obrzezanymi kazali.
5.GDAŃSKA.2017I gdy poznali daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, abyśmy my poszli do pogan, a oni do obrzezanych.
6.JACZEWSKIi gdy Jakób, Cefas i Jan, najpierwsi Apostołowie, dowiedzieli się o udzielonej mi łasce: - to mnie i towarzyszowi memu Barnabie podali ręce, a zostawszy sami śród żydów, nas wysłali między pogany
7.SYMONi gdy poznali łaskę, która mi jest dana, Jakób i Kefas i Jan, poczytywani za kolumny, podali prawicę mnie i Barnabie, jako swym towarzyszom, abyśmy szli do pogan, a oni do obrzezanych:
8.MARIAWICIi gdy uznali łaskę Bożą, która mi jest dana, Jakób, i Cefas, i Jan, uważani za filary, podali nam ręce prawe, mnie i Barnabie, na znak towarzystwa, abyśmy my między poganami, a oni między obrzezanymi kazali,
9.DĄBR.WUL.1973i gdy poznali łaskę, która mi jest dana, Jakub i Kefas, i Jan, uważani za filary, podali prawicę mnie i Barnabie na znak przymierza, abyśmy szli do pogan, a oni do Żydów,
10.DĄBR.GR.1961i gdy poznali łaskę, która została mi dana, Jakub, i Kefas, i Jan, uważani za filary, podali prawicę mnie i Barnabie, na znak przymierza, abyśmy szli do pogan, a oni do Żydów,
11.TYSIĄCL.WYD5i uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych,
12.BRYTYJKAOtóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas, i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych;
13.POZNAŃSKAi wiedząc o łasce, jako otrzymałem, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali ręce mnie i Barnabie na znak wspólnoty. Myśmy mieli pójść do pogan, oni natomiast do Żydów.
14.WARSZ.PRASKAi gdy przyznali, że Bóg również mnie udzielił łaski [apostołowania], wtedy Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary [tamtejszego Kościoła], podali ręce mnie i Barnabie. W ten sposób uzgodniliśmy, że my udamy się do pogan, a oni będą nauczać obrzezanych.
15.KALETAI poznawszy łaskę, [która jest] dana mi, Jakób i Kiefas, i Jan, [którzy] się_zdadzą filarami być, prawice podali mnie i Barnabie [na] towarzystwo, abyśmy my między poganami, oni zaś między obrzezanymi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc gdy poznali daną mi łaskę Jakób, Kefas i Jan, uważani, że są filarami, podali mnie oraz Barnabie prawice wspólnoty, abyśmy szli do pogan, a oni do obrzezania.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy więc zdali sobie sprawę z danej mi łaski, Jakub, Kefas i Jan - ludzie uchodzący za filary - uścisnęli mnie i Barnabie rękę na znak wspólnoty. Uczynili to w przekonaniu, że my mamy iść do pogan, a oni do obrzezanych.
18.TOR.PRZ.I gdy poznali daną mi łaskę, Jakub i Kefas, i Jan, uważani za filary, podali mi i Barnabie prawicę wspólnoty, abyśmy szli do pogan, a oni do obrzezanych;