« 1Moj 48:15 1 Księga Mojżeszowa 48:16 1Moj 48:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi anjoł, jenże mię wywiodł ze wszego złego, pożegnaj tym dziatkam a ogłosi się imię twe nad nimi i jimiona otcow mych Abrahama a Isaka, aby rosły w mnostwie na ziemi”.
2.WUJEK.1923Anioł, który mię wyrwał ze wszystkiego złego, niech błogosławi tym dzieciom: a niech będzie wzywano nad nimi imię moje, i imiona ojców moich, Abrahama i Izaaka: a niech rosną w mnóstwo na ziemi.
3.GDAŃSKA.1881Anioł, który mię wyrwał ze wszystkiego złego, niech błogosławi dzieciom tym, a niech będą nazywani od imienia mego, i od imienia ojców moich, Abrahama i Izaaka, a jako ryby niech się rozmnożą na ziemi.
4.GDAŃSKA.2017Anioł, który wybawił mnie ze wszelkiego zła, niech błogosławi tym chłopcom i niech będą nazywani od mego imienia i od imienia moich ojców, Abrahama i Izaaka, i niech się rozmnożą na ziemi.
5.NEUFELD.1863Aniół który mnie wybawił od wszelkiego złego, oby pobłogosławił tym młodzieńcom, i oby przez nich nazywano imię moje i imię ojców moich Abrahama i Jicchaka i oby wzrastali w mnóstwie wśród kraju.
6.CYLKOWAnioł, który wybawił mnie od wszelkiego zła, niechaj błogosławi tym chłopiętom; niechaj mianowane będzie na nich imię moje i imię ojców moich, Abrahama i Ic'haka, i niechaj rozrosną się w mnóstwo w pośród ziemi!"
7.KRUSZYŃSKIoby aniół, który mnie wybawia od wszelkiego zła, pobłogosławił te dzieci! Niech będą nazywani imieniem mojem, imieniem ojców moich, Abrahama i Izaaka. i niech urosną w mnóstwo wśród tego kraju!"
8.MIESESanioł, który wybawiał mnie z niedoli wszelkiej, – On niechaj błogosławi chłopcom tym, niechaj wymieniane będzie na nich imię moje, oraz imiona ojców moich: Abrahama i Izaka – i niech licznie mnożą się na ziemi”.
9.TYSIĄCL.WYD5Anioł, który mnie bronił od wszelkiego zła, niechaj błogosławi tym chłopcom. Niechaj przetrwa w nich moje imię oraz imię przodków moich, Abrahama i Izaaka; niechaj szeroko rozmnożą się na ziemi.
10.BRYTYJKAAnioł, który wybawił mnie od wszelkiego złego, niech błogosławi tym chłopcom i niech trwa wśród nich imię moje i imię ojców moich, Abrahama i Izaaka, i niech się zaroi od nich ziemia!
11.POZNAŃSKAAnioł, który mnie bronił od zła wszelkiego - niech błogosławi tym chłopcom. Niech będą nazywani moim imieniem, i imieniem mych ojców, Abrahama i Izaaka. Niech się wielce rozmnożą na tej ziemi.
12.WARSZ.PRASKAAnioł, który mnie ratował od wszelkich nieszczęść – niech błogosławi tych młodzieńców! Niech przez nich dalej trwa imię moje, a także imiona moich ojców, Abrahama i Izaaka! Niech się zaroi od nich jak od ryb w wodzie!
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.anioł, który mnie wybawił od wszelkiego zła, niech błogosławi tym chłopcom; niech na nich będzie mianowane moje imię oraz imię mych przodków Abrahama i Ic'haka, oraz niech się rozrosną w mnóstwo na ziemi.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITAnioł, mój wybawca od wszelkiego nieszczęścia, niech błogosławi także tych chłopców! I niech będzie wzywane między nimi me imię oraz imię Abrahama i Izaaka, mych ojców - niech rosną w potęgę w granicach tej ziemi!