« Iza 11:13 Księga Izajasza 11:14 Iza 11:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I polecą na ramiona Philistynów przez morze, społem złupią syny wschodowe: Idumea i Moab przykazanie rąk ich, a synowie Ammon posłuszni będą.
2.GDAŃSKA.1881Ale polecą na ramię Filistynów na zachód, a pospołu łupić będą narody na wschód słońca; na Edomczyków i Moabczyków ściągną rękę swą, a synowie Amonowi posłuszni im będą.
3.GDAŃSKA.2017Ale polecą na ramionach Filistynów ku zachodowi, razem złupią narody na wschodzie; na Edomitów i Moabitów położą swą rękę, a synowie Amona będą im posłuszni.
4.CYLKOWI spuszczą się na grzbiet Pelisztów, ku morzu, wspólnie złupią synów Wschodu: Edom i Moab są pochwytem ich dłoni, a synowie Ammonu podległością ich.
5.TYSIĄCL.WYD5Napadną na tyły Filistynów, na zachodzie, i razem obrabują mieszkańców na wschodzie; na Edoms i Moab rozciągną swą władzę, i Ammonici będą im poddani.
6.BRYTYJKAI polecą na zachód na zbocza filistyńskie, razem będą łupić synów Wschodu; na Edom i Moab wyciągną swoją rękę, a Amonici będą ich poddanymi.
7.POZNAŃSKAruną [razem] na grzbiet Filistynów ku morzu, wspólnie synów Wschodu splądrują. Edom i Moab popadną w ich ręce, synowie Ammona będą im ulegli.
8.WARSZ.PRASKAUdadzą się na zachód i zaatakują z boku Filistynów a później razem złupią synów Wschodu; rozciągną swoją władzę na Edom i Moab i podbiją także Ammonitów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I spuszczą się na grzbiet Pelisztinów, ku morzu, i wspólnie złupią synów Wschodu; w uchwycie ich dłoni są Edom i Moab, a synowie Ammonu ich poddanymi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI polecą na zachód, na ramionach Filistynów, razem będą łupić synów Wschodu; Edom i Moab będą przedłużeniem ich ręki, a synowie Ammona - ich strażą.