« Iza 11:14 Księga Izajasza 11:15 Iza 11:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I spustoszy Pan język morza Egipskiego, i podniesie rękę swą na rzekę w mocy ducha swego, i rozbije ją na siedm odnóg, tak iż przejdą przez nię w bóciech.
2.GDAŃSKA.1881Zniszczy też Pan odnogę morza Egipskiego, i podniesie rękę swoję przeciwko rzece mocnym wiatrem swym, a rozdzieli ją na siedm potoków, i sprawi to, że ją w obuwiu przechodzić będą.
3.GDAŃSKA.2017I PAN zniszczy odnogę morza Egiptu i swoim potężnym wiatrem potrząśnie swoją ręką nad rzeką, uderzy jej siedem strumieni i sprawi, że będą przez nią przechodzić w obuwiu.
4.CYLKOWI wysuszy Wiekuisty odnogę morza Micraimu, i podniesie rękę Swoję przeciw rzece żarem wichru Swego, i rozbije ją na siedm potoków, i przeprowadzi przez nią w sandałach.
5.TYSIĄCL.WYD5A Pan osuszy odnogę Morza Egipskiego gwałtownym swym podmuchem i potrząśnie ręką na Rzekę, i rozdzieli ją na siedem odnóg, tak że da się ją przejść w sandałach.
6.BRYTYJKAI osuszy Pan zatokę Morza Egipskiego żarem swojego tchnienia, i wywinie swoją ręką nad rzeką Eufrat, dzieląc ją na siedem strumieni, tak iż w sandałach będzie sieje przechodzić.
7.POZNAŃSKAJahwe to sprawi, że wyschnie zatoka Egipskiego Morza, aż nad Eufrat wyciągnie swą rękę; potęgą swojego tchnienia rozdzieli go na siedem potoków, tak że można go będzie przebyć w sandałach.
8.WARSZ.PRASKAPan zaś osuszy zatokę Egipskiego Morza i wyciągnie swoją rękę nad Eufrat jednym tchnieniem swego zagniewania groźnego. I na siedem części podzieli jego wody i będą się przezeń przeprawiać w zwyczajnych sandałach.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś WIEKUISTY wysuszy odnogę morza Micraimu i żarem Swego wichru, podniesie Swoją rękę przeciw rzece; rozbije ją na siedem potoków, po czym przeprowadzi przez nią w sandałach.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas podzieli PAN zatokę Morza Egipskiego i nad Eufratem pomacha ręką - żarem swojego tchnienia. Rozdzieli go w ten sposób na siedem strumieni, tak że da się go przejść nawet w sandałach.