« Iza 11:15 Księga Izajasza 11:16 Iza 12:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie droga pozostałemu ludowi memu, który zostawion będzie od Assyryjczyków: jako była Izraelowi w on dzień, którego wyszedł z ziemie Egipskiéj.
2.GDAŃSKA.1881A będzie drogą bitą ostatkowi ludu jego, który pozostanie od Assyryjczyków, jako była Izraelowi dnia onego, kiedy wychodził z ziemi Egipskiej.
3.GDAŃSKA.2017Tak powstanie droga dla resztki jego ludu, który pozostanie z Asyrii, jak powstała dla Izraela w tym dniu, kiedy wychodził z ziemi Egiptu.
4.CYLKOWI będzie gościniec dla szczątku ludu Jego, który pozostanie z Aszuru, jak miał go Israel w dniu wyjścia swojego z ziemi Micraim.
5.TYSIĄCL.WYD5Utworzy się droga dla Reszty Jego ludu, która przetrwa wygnanie w Asyrii, podobnie jak się to stało dla Izraela, kiedy ten wychodził z krainy egipskiej.
6.BRYTYJKAI będzie droga bita dla resztki jego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii, taka, jaką Izrael miał w dniu, gdy wychodził z ziemi egipskiej.
7.POZNAŃSKATak zostanie utworzona droga dla Reszty Jego ludu, który ocaleje z Asyrii - podobnie jak była [dana] Izraelowi w dniu jego wyjścia z ziemi egipskiej.
8.WARSZ.PRASKAI tak utworzy się przejście dla reszty jego ludu dla tych, co wracali z asyryjskiej niewoli, tak jak to kiedyś było z Izraelem kiedy powracał z niewoli egipskiej.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dla szczątków Jego ludu, który pozostanie wśród Aszuru, stanie droga; taka, jaką miał Israel w dniu swojego wyjścia z ziemi Micraim.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI będzie droga bita dla reszty Jego ludu, dla tych, którzy pozostaną z Asyrii, taka, jaką miał Izrael w dniu, gdy wychodził z Egiptu.